Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

16.decembrī pl. 18:00 Briežuciema tautas namā informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”

Aicinām uz „Demokrātijas un kultūras” informatīvo pasākumu: sarunas par demokrātijas tematiku, informatīvas, izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes, kuras vadīs Balvu pensionāru biedrības vadītāja un Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns” žurnāliste Zinaida Logina, kā arī biedrības ‘Ritineitis” vadītāja Maruta Castrova.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.