Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Adventure club Žīguri”.

Biedrības mērķi: Popularizēt Ziemeļlatgales rekreācijas resursu saudzīgu izmantošanu Latvijā un Eiropā un atbalstīt nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanu.

Piedāvā brīvdienu māju un piedzīvojumus

Biedrības vadītājs Rolands Streļčs stāsta, kā kopā ar sievu Ilzi sākuši
saimniekot vecā lauku mājā “Vecozoli” toreizējā Viļakas novadā. Lai arī viņu ikdienas dzīve paiet Rīgā, brīvajā laikā viņi dodas atpūsties un pastrādāt savā mājā.

Ikdienā Rolands vada nestandarta reklāmu ražošanas uzņēmumu “YES, WE CAN”, bet Ilze audzina trīs bērnus. Šobrīd viņi lauku īpašumu izīrē tūristiem, kuri, esot “Vecozolos”, apceļo un iepazīst Balvu novada tuvākas un tālākas vietas, baudot Ziemeļlatgales vidi un kultūru. Pārgājieni dabā vilina daudzus, bet it īpaši pilsētniekus. Biedrība piesaistīja “Leader” projekta finansējumu, un māja tika atjaunota. Rolands atceras, ka vispirms nojaukuši vecos šķūņus, bet saglabājuši dēlīšus jaunajam mājas interjeram.

Rolands Strelčs stāsta: “Pirms kāda laika nolēmām, ka ir jāpiedāvā arī citiem braukt šeit atpūsties. Interese bija liela, jo vieta tiešām ir piemērota ģimenēm ar bērniem. Ar “Leader” projektu, piesaistot papildu līdzekļus, māja ieguva paplašinājumu – kamīnzāli. Tur var pulcēties lielāks cilvēku skaits.” Viņš uzsver, ka biedrība “Adventure Club Žīguri” piedāvā citiem dažādus piedzīvojumus, ko iespējams izbaudīt Ziemeļlatgalē. Pirmais piedzīvojums esot dabā, pastāvēt ar basām kājām zālē kaut kur meža vidū vai pļavā, doties medībās. Arī melnā pirts arī esot liels piedzīvojums, ir iespēja izbraukt ar retro močiem.

Apkārt ir vietas, ko ir interesanti apskatīt un piedzīvot. “Man patīkami dzirdēt, ka cilvēki no citām valstīm priecājas par mūsu Latvijas, Ziemeļlatgales dabu, mežiem, ezeriem. Viņi ceļo ar velosipēdiem, iet pārgājienos,” saka Rolands Strelčs.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.