27.decembrī aicinām uz mācību izrādi „Kaķīša dzirnavas”


Latvijas valsts budžeta finansētā  programma “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” atklāta projektu pieteikumu otrais konkurss | biedrība „RITINEITIS” | projekts “Kultūrorientācijas pasākumi  Ukrainas civiliedzīvotāju  iekļaušanās  veicināšanai Balvu novadā” | Nr. 2023.LV/UKR_KO/2/17

27.decembrī plkst. 19:00 aicinām uz mācību izrādi “Kaķīša dzirnavas”.
Režisore Maruta Castrova
Scenogrāfs Andris Kaļiņins, Astra Tjunīte
Kostīmu mākslinieks Andris Kaļiņins
Mūzikas autors Dāvis Lāpāns
Horeogrāfija Līga Moroza- Ušacka (biedrība „Terpsihora”)
Režisora asistenti Maija Laicāne un Andris Kaļiņins
Tērpu šuvēja Anita Matute- Bordāne

Izrādi “Kaķīša dzirnavas” no oktobra līdz decembrim iestudēja režisore Maruta Castrova. Izrāde tapusi sadarbībā ar Balvu Tautas teātri, iesaistot Ukrainas iedzīvotājus. Projekta mērķa grupa sadarbosies ar biedrību, speciālistiem, Balvu novada teātra pārstāvjiem kopā izstrādāja un realizēja visas izrādes fāzes: idejas iniciācija, materiāli, dekorācijas, kostīmi, valoda, runa un saruna, lomu sadalījums. Sadarbība pie aktivitātes sekmēja integrēšanos, valodas uzlabošanos, sadarbības iespēju izmantošanu arī ikdienā, vēstures un Latvijas attīstības izpratni, vērtību apziņu un kopā būšanas laiku, iekļaujoties kopienā.

Aktivitāte īstenota projekta “Kultūrorientācijas pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās veicināšanai Balvu novadā”. Projekta mērķis ir izmantojot Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” motīvus, nodrošināt kultūrorientācijas kursu un pasākumu kopumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, iesaistīt vismaz 40 Ukrainas civiliedzīvotājus dažādās aktivitātēs. Četru aktivitāšu laikā projekta mērķa grupa iepazīs Latvijas reģionus un to vēsturi, kultūrtelpu un iespējas, stiprinās valodas prasmes un izpratni par dialektiem, iepazīs tiesiskuma pamatus un valsts pārvalžu darbību, iedvesmosies viens no otra, kā arī kļūs par daļu no Balvu novada kopienas, kopīgi izstrādājot izrādi par godu K.Skalbes jubilejai 2024.gadā “Kaķīša dzirnavas”, tādējādi caur dažādiem kultūras, sporta un dabas elementiem, izprotot Latvijas vērtības, valstiskumu, atšķirības un līdzības, veicinot iekļaušanos Balvu novadā.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Maruta Castrova,
tālrunis +371 26162614, e-pasts: azote@azote.lv