„Vecās pieturas stāsts”

2019.gada 18.septembrī Balvos pirmo reizi norisinājās pasākums „Ziedotāju aplis”, kas ir starptautiska ziedojumu piesaistes metode, aizsākusies Lielbritānijā. 18.septembrī uz dinamisku kopīgas ziedošanas pasākumu Balvu novada muzejā bija pulcējušies vairāk kā 50 ziedotāji un projektu atbalstītāji. Pasākumā ziedošana kļūst par saspēli starp cilvēkiem, kas aizrauj gan azarta mīļotājus, gan vērotājus. Tie, kam nebija iespēju uz pasākumu ierasties klātienē, ziedot varēja skatoties pasākuma tiešraidi.

Pasākumā tika pieteikti 3 projekti, no kuriem viens bija amatierteātra „Krams” ideja atjaunot Vīksnā pieturvietu, kur pulcēties, aprunāties, atpūsties bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un visiem interesentiem, pašdarbības kolektīviem reizēm izmantot kā mēģinājumu vietu brīvā dabā. Pasākumā, projekta ideju pieteica Jolanta Sauleviča Logina un krustmāte Gunta Grāmatiņa. Vīksnas pagasta projekts „Vecās pieturas stāsts” tapa pateicoties saziedotajiem 1300 EUR. Projektu realizēja paši amatierteātra „Krams” dalībnieki ar saviem atbalstītājiem un domubiedriem.

Šī gada 18.jūnijā Balvu novada Vīksnas pagasta bērnu laukumā Vīksnas amatierteātris aicināja uz ,,Pieturvietas” atklāšanas pasākumu ,,Kramam izauguši svētki”. Teātra dalībnieki skatītājus priecēja ar skeču, ka jebkurš vaļasprieks ir dārga izprieca un vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Piesitiens” lapenes grīdu iemēģināja jautrā deju solī.

Uz svinīgās atklāšanas lentas griešanu tika aicinātas amatierteātra „Krams” vadītāja Jolanta Sauleviča Logina, Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Pipcāne un biedrības ,,Ritineitis” un projekta ,,Ziedotāja aplis” Balvos vadītāja Maruta Castrova.

Vēlamies LIELU un SIRSNĪGU PALDIES pateikt: biedrības ,,Ritineitis” kolektīvam par projekta iespēju, pieturvietas stāsta idejas autoriem, realizētājiem, atbalstītājiem un katram ziedotājam!„ Tev nav jābūt bagātam, lai būtu žēlsirdīgs” tā saka filantropists un „Ziedotāju apļa” idejas autors Frederiks Mulders. Tikai visi kopā mēs soli pa solim spējam paveikt lielas lietas. Paldies, ka Vīksnas pagastā tapa par vēl vienu skaistāku vietu vairāk!

P.s. Ja ir kāds labvēlis, kas vēlētos noziedot atpūtas solus, smilti, bruģi vai kādu citu materiālu, lai papildinātu ,,Vecās pieturas” stāstu, laipni aicināti sazināties ar idejas autoriem.

Vīksnas pagasta kultūras dzīves organizatore Ligita Kacēna

„Ziedotāju aplis” noticis!

2019.gada 18.septembrī Balvos pirmo reizi norisinājās pasākums „Ziedotāju aplis”, kas ir starptautiska ziedojumu piesaistes metode, aizsākusies Lielbritānijā. Pirms pasākuma tika izsludināta pieteikšanās un izvirzītas 3 projektu idejas no Balviem un Balvu novada- 3 lielisku projektu autori sešās minūtēs pastāstīja, kā saņemtais atbalsts var palīdzēt īstenot skaistas ieceres. Katra projekta galvenais mērķis ir padarīt savas kopienas dzīvi labāku un pilnvērtīgāku.

18.septembrī uz dinamisku kopīgas ziedošanas pasākumu Balvu novada muzejā bija pulcējušies vairāk kā 50 ziedotāji un projektu atbalstītāji. Pasākumā ziedošana kļūst par saspēli starp cilvēkiem, kas aizrauj gan azarta mīļotājus, gan vērotājus. Tie, kam nebija iespēju uz pasākumu ierasties klātienē ziedot varēja skatoties pasākuma tiešraidi.

Divu stundu laikā tika saziedoti 3170 eiro, kas ir vairāk nekā cerēts. Esam neizsakāmi priecīgi, ka katrai idejai tika sniegts nepieciešamais atbalsts. Projekta „Bērnudārza „Sienāzītis” vientuļais Zaķis” idejas autori ir gandarīti par saziedotajiem 1085 EUR, lai iekārtotu rotaļu laukumu. Balvu Teritoriālajai invalīdu biedrībai saziedotie līdzekļi dos iespēju iegādāties inventāru kustību nodarbībām 785 EUR vērtībā un Vīksnas pagasta projekts „Vecās pieturas stāsts” taps pateicoties saziedotajiem 1300 EUR.

LIELS UN SIRSNĪGS PALDIES biedrības „RITINEITIS” un ideju autoru vārdā visiem tiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalstīja projektus! „Tev nav jābūt bagātam, lai būtu žēlsirdīgs” tā saka filantropists un „Ziedotāju apļa” idejas autors Frederiks Mulders. Tikai visi kopā mēs soli pa solim spējam paveikt lielas lietas.

Turpināsim Jūs informēt par to, kā ar ideju realizāciju sokas projektu autoriem! J

Labiem darbiem piepildītu dienu vēlot,
biedrības „RITINEITIS” komanda

Ziedotāju aplis 2019, Balvi

 

Aicinājums iesniegt projektu piedāvājumus

Kas ir Ziedotāju aplis(Giving Circle)? Tas ir pasākums, kurā biedrība „Ritineitis” aicinās apkaimes ļaudis klātienē ziedot naudu trim projektiem.

Kad un kā tas notiks? Pirmais Ziedotāju aplis Balvos notiks 2019. gada 18. septembrī pl. 18:00. Tajā trīs projektu autori prezentēs savu ieceri (6 min.) un atbildēs uz jautājumiem (6 min.), bet pēc tam klātesošie ziedotāji dos projektiem savu ieguldījumu. Tātad jums jābūt gataviem piedalīties un uzstāties!

Kādiem jābūt projektiem? Vienam projektam vēlamā summa ir pāris simti līdz 1500 eiro, taču iecerei jābūt elastīgai. Pasaules un Latvijas kolēģu pieredze rāda, ka Ziedotāju aplī var savākt vairāk vai mazāk nekā nepieciešams. Tātad svarīgi, lai projektu var īstenot mazākā vai lielākā apjomā (termiņš, dalībnieku vai objektu skaits utt.). Saturiski projekti nav ierobežoti – tie var būt gan pasākumi, gan objektu izveide, gan darbības atbalsts. Īpaši rosinām izmantot skatuvi, lai vairotu izpratni par savas organizācijas ilgtermiņa darbību un gūt tai finansiālu atbalstu. Vēl ir svarīgi, lai projekti nav pārāk lokāli – pat ja tas notiks vienā konkrētā ciemā vai pilsētā, tam ir jābūt saprotamam un saistošam arī cilvēkiem, kuri tur nedzīvo. Projektu īstenošanas periods būs 2019.- 2020. gads. Par savas ieceres saturu un atbilstību Ziedotāju apļa formātam vislabāk konsultēties pirms iesniegšanas.

Kas un kad var iesniegt projektu? Fiziskas personas vai to neformālās grupas, nevalstiskās organizācijas, ja vien projekts tiek īstenots Balvu novadā.
Piedāvājumi jāiesūta pa e-pastu azote@azote.lv līdz 2019. gada 26.augustam (ieskaitot).
Nedēļas laikā plānojam piedāvājumus izvērtēt un izvēlēties trīs piemērotākos. Ar tiem tālāk strādāsim pie detaļām, vizuālajiem materiāliem un prezentācijām.

Kāda ir projektu autoru atbildība? Ziedotāju apļa pasākumā projektu autoriem arī savi atbalstītāji un draugi jāmudina iesaistīties, lai palielinātu izredzes tikt pie iecerētā rezultāta. Turklāt katram projektam ir jāizvirza viens projekta vēstnieks, kurš pasākumā uzstāsies ar vienas minūtes sveicienu un dos pirmo ziedojumu. Tas nevar būt projekta īstenošanā tieši iesaistīts cilvēks, bet gan drīzāk jūsu atbalstītājs.

Papildu informācija un jautājumi?
Aiga Keisele, biedrības „Ritineitis” projektu koordinatore
E-pasts: azote@azote.lv
Tālrunis: 26623864 (Aiga), 26162614 (Maruta)

Turpināt lasīšanu…