Noslēgusies projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” īstenošana

No 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 30.septembrim biedrība „RITINEITIS” īstenoja Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09).

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem
Projekta uzdevumi: iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana (Balvu un Viļakas novadā); iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana; iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem.
Projekta īstenošanas vieta: Balvu un Viļakas novads.
Projekta aktivitātes: iedzīvotāju un jauniešu forumi Balvu un Viļakas novadā; regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība; iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem; projekta administrēšana un publicitāte.

Lai sasniegtu projekta mērķi 2017.gada 21.aprīlī Viļakā un 2017.gada 2.maijā Balvos tika organizēti iedzīvotāju un jauniešu forumi. Foruma galvenais mērķis bija iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt apmierinātākiem.
Praktiskajās darba grupās tika izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tika apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķas no tām īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsoja par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma kopsavilkumam, kurā tika iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu. Turpināt lasīšanu…

Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana Balvu un Viļakas novados

Īstenojot biedrības „RITINEITIS” projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09) 4.aktivitāti „Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā novadā”, kā arī balstoties uz katra novada iedzīvotāju un jauniešu sagatavoto rezolūciju, kā arī katra novada regulārās iedzīvotāju un jauniešu darba grupas sanāksmēs nolemto un ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu balsojumu foruma laikā, tika izsludināta projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība un no 2017.gada maija mēneša katrā novadā tika īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas– miniprojekti.
Īstenojot Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas vietējā sabiedrība un jaunieši guva pārliecību par savām spējām ietekmēt vietējās sabiedrības ikdienu un lēmumus, kas skar sabiedrībai nozīmīgas jomas.
Turpināt lasīšanu…

Balvos un Viļakā notikuši „Iedzīvotāju un jauniešu forumi”

2017.gada 2.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā notika „Iedzīvotāju un jauniešu forums Balvos”. Forumā piedalījās 87 dalībnieki.
Foruma dalībnieki: iedzīvotāji, jaunieši, NVO. Forumā piedalījās Balvu novada pašvaldības, Nodarbinātības valsts aģentūras, Bērnu un jauniešu centra pārstāvji, kā arī Balvu novada izglītības iestāžu pedagogi.
Foruma galvenais mērķis bija iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt daudz apmierinātākiem.
Praktiskajās darba grupās tika izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām un iestādēm, lai izvērtētu un vismaz atsevišķāks no tām īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu.
Foruma dalībnieki balsoja par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.
Foruma rezultātu kopsavilkums.

2017.gada 21.aprīlī Viļakas valsts ģimnāzijā notika „Iedzīvotāju un jauniešu forums Viļakā”. Forumā piedalījās 90 dalībnieki.
Foruma dalībnieki: iedzīvotāji, jaunieši, NVO. Forumā piedalījās Viļakas novada pašvaldības, Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pārstāvji, kā arī Viļakas novada izglītības iestāžu pedagogi, uzrunu teica 12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks.
Foruma galvenais mērķis bija iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt daudz apmierinātākiem.
Praktiskajās darba grupās tika izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām un iestādēm, lai izvērtētu un vismaz atsevišķāks no tām īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu.
Foruma dalībnieki balsoja par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.
Foruma rezultātu kopsavilkums.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Biedrības „RITINEITIS” projekts „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem”, līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09

Projektu konkurss!

Biedrība „RITINEITIS” aicina piedalīties iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošanā piesakoties projektu konkursā.
Projektu konkursa mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju un jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Balvu un Viļakas novados, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu.

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums) vienā eksemplārā līdz 2017.gada 15.maijam, pulksten 17.00, nosūtot uz to uz e-pastu: asni@azote.lv

Konkursu organizē biedrība „RITINEITIS”, reģistrācijas Nr. 40008149232, Sabiedrības integrācijas fonda projekta “„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” ietvaros (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09)

Kontaktpersona: projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: asni@azote.lv

Pielikumi:

NOLIKUMS

1.pielikums PIETEIKUMA VEIDLAPA

2.pielikums PROJEKTA ATSKAITE

Iedzīvotāju un jauniešu forums Balvos

2.maijā plkst. 9:00 aicinām piedalīties „Iedzīvotāju un jauniešu forumā Balvos”, kas notiks Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā, Balvos, Vidzemes ielā 26
Foruma galvenais mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un īstenot iniciatīvas.

Praktiskajās darba grupās tiks izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķus no tiem īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsos par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu. Turpināt lasīšanu…

Iedzīvotāju un jauniešu forums Viļakā

21.aprīlī plkst. 9:00 aicinām piedalīties „Iedzīvotāju un jauniešu forumā Viļakā”, kas notiks Viļakas Valsts ģimnāzijā, Pils ielā 11

Foruma galvenais mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un īstenot iniciatīvas.

Praktiskajās darba grupās tiks izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķus no tiem īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsos par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.
Balstoties uz sagatavoto rezolūciju, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu foruma laikā izvirzītos priekšlikumus, tiks īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas- miniprojekti. Turpināt lasīšanu…

„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem

Biedrība „RITINEITIS” uzsākusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09) īstenošanu.

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem

Projekta uzdevumi: iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana (Balvu un Viļakas novadā); iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana; iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem.

Projekta īstenošanas vieta: Balvu un Viļakas novads.

Projektā plānotās aktivitātes: iedzīvotāju un jauniešu forumi Balvu un Viļakas novadā; regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība; iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem; projekta administrēšana un publicitāte. Turpināt lasīšanu…