Godina Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas!


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

22.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.

Konkurss veiksmīgi noslēdzies ir notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana. Konkursa laikā tika saņemta informācija par 37 Ziemeļlatgales nevalstiskajām. Uzvarētāji tika noteikti 10 nominācijās, kā arī piešķirtas 3 specbalvas:
„Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji:

 • Gada nevalstiskā organizācija: biedrība „RADOŠĀS IDEJAS”
 • Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „UPĪTES JAUNIEŠU FOLKLORAS KOPA”
 • Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „KALMĀRS”
 • Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: biedrība „BALVU TERITORIĀLĀ INVALĪDU BIEDRĪBA”
 • Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „PRO.ini”
 • Gada radošākā nevalstiskā organizācija: biedrība „BALVU TEĀTRIS”
 • Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „SAIME”
 • Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: biedrība „MEŽĢIS”
 • Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „VAIVARIŅI”
 • Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA””
 • Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Motoklubs „SPIEĶI VĒJĀ””
 • Gada nevalstiskā organizācija starpkultūru dialoga uzturēšanā: biedrība „RAZDOĻJE”
 • Gada interešu grupa: gleznošanas studija „OLĪVES”
 • Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”

Par pasākuma simbolu un piemiņas balvu tika izvēlēta Sprēslīca, kas ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums.

Teātra zālē varēja aplūkot daļu no Valda Orlova vāktajām un gatavotajām sprēslīcām, kas ir lielākā kolekcija Eiropā un pasaulē. Pēc pasākuma mūsu novadnieka Valda Orlova sprēslīcu kolekcija no Apriķu muzeja ekspozīcijas un informācija par NVO gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem, būs aplūkojama novada kultūras iestādēs: no 2.maija līdz 27.maijam Baltinavas muzejā, no 30.maija Briežuciema tautas namā. Aicinām interesentus pieteikt nākamās izstādes vietas- tel. 29445914.

Latgales reģionālās televīzijas sižets par Ziemeļlatgales NVO gada balvas pasākumu „Sprēslīca”

Fotogrāfa Jāņa Pastara pasākuma fotogrāfijas.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 22.aprīlī aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

19.martā pl. 15:00 Medņevas tautas namā iedzīvotāju iniciatīva „Pavasaris Semenovā”

Piektā no plānotajām deviņām iedzīvotāju iniciatīvām jaunizveidotajā Balvu novadā ar mērķi aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

DISKUSIJAS
runāsim par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizējot esošos resursus un iesaistītās puses. Piedalās novada pašvaldības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas.

AKORDEONISTI | PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

IDEJU BANKA | IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS
aicināsim iedzīvotājus izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko var īstenot iedzīvotāji kopā ar NVO un pašvaldību.

ĪSTENOŠANAI IZVIRZĪTA INICIATĪVA
īstenosim iedzīvotāju iniciētu ideju.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Aicinām pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Biedrība „Ritineitis” aicina iepazīties ar konkursa nolikumu (PDF formātā) un pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”. Konkursa mērķis- apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Pretendenti tiek izvirzīti apbalvošanai šādās nominācijās: Gada nevalstiskā organizācija, Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā, Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni, Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā, Gada radošākā nevalstiskā, organizācija, Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija, Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija, Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija, Gada debija nevalstiskajā sektorā un Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai, aizpildot anketu. Derīgas būs tās anketas, kurās izvirzīts vismaz viens pretendents kādā no nominācijām, nosaucot nevalstisko organizāciju. Viena nevalstiskā organizācija var tikt pieteikta vairākām nominācijām.

Kandidatūras Konkursam izvirzāmas no 22.februāra līdz 8.martam, aizpildot anketu tiešsaistē: https://ej.uz/nvobalva, iesniedzot pieteikuma anketu (DOCX formātā) biedrībā „RITINEITIS”, Brīvības ielā 59a (studija Azote), Balvi, Balvu novads, LV- 4501 vai nosūtot uz e-pastu nvobalvi@gmail.com

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks 2022.gada aprīlī Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Informatīvā diena


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitāti „„Mēs novadā šodien- rīt”- Ziemeļlatgales NVO platformas izveide un darbība” 2.februārī Balvu Sakrālās kultūras centrā pulcējās biedrības, radošie Balvu novada iedzīvotāji un interesenti. Informatīvās dienas mērķis ir aktivizēt nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, izglītības un kultūras iestādes, uzņēmējus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus izveidot vienotu platformu, lai konsolidētu pilsoniski aktīvos iedzīvotājus un neradītu risku saiknei starp pašvaldību un aktīvajiem iedzīvotājiem, kā arī uzlabotu dialoga starp lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem kvalitāti, aicināt NVO aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta vadītāja Maruta Castrova iepazīstina dalībniekus „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” projekta aktivitātēm un aktualitātēm. Informē par jau īstenotajām iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei, kas notikušas Ziemeļlatgalē. Projekta Ziemeļlatgales NVO platformas eksperte Ieva Leišavniece informē par NVO platformas izstrādi, darbību un plānotajiem rezultātiem.

Tikšanās laikā galvenās lietas, kuras tika kopīgi pārrunātas un izdiskutētas, bija turpmākās sadarbības iespējas starp informatīvās dienas dalībniekiem, ekspertiem, NVO, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu un aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Katrs no dalībniekiem pastāstīja par savas biedrības, iestādes, organizācijas galveno šī gada ieceri, pasākumu, kuru vēlētos realizēt. Mērķis tam bija, lai informatīvās dienas dalībnieki būtu informēti viens par otra darbību un vairotu izpratni par demokrātijas kultūru un pilsoniskās līdzdalības nozīmību arī pašvaldību līmenī, jo īpaši teritoriāli administratīvās reformas un sabiedrības iesaistes pašvaldības budžeta plānošanas procesā kontekstā. Turpināt lasīšanu…

Piedalās diskusijā un kopīgi īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot projektu „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” biedrības pārstāvji aktīvi piedalās sabiedriskajā aktivitātēs un iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos. 19.janvārī viedajā Briežuciemā biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu rīkoja klātienes tikšanos/diskusiju “Sarunas par nākotni” kurā piedalījās biedrības vadītāja Maruta Castrova un projekta Ziemeļlatgales platformas izveidē eksperte Ieva Leišavniece.

Diskusijas laikā uzklausīti pieredzes stāsti par paveikto un atziņas no Upītes un Briežuciema kopienām. No Latvijas Lauku foruma izpilddirektores Anitas Seļickas uzzināts, kāds ir ceļš, lai aktīvs iedzīvotāju pulks kļūtu par kopienu, kas īsteno viedo ciemu stratēģiju.

Tikšanās noslēgumā projekta eksperte Ieva Leišavniece pastāstīja par projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktualitātēm, par sadarbības iespējām ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu.

Īstenojot augustā iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitāti „Viedas BriežuCIEMS” iedzīvotāju izvirzīto iniciatīvu Briežuciema centrā tapis vides objekts- norāde. Turpināt lasīšanu…

Informatīvā diena Balvos


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

12.janvārī uz informatīvo dienu Balvu novada muzejā pašvaldības institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus aicināja projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” vadītāja Maruta Castrova. Informatīvās dienas mērķis: aktivizēt nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, izglītības un kultūras iestādes, uzņēmējus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus izveidot vienotu platformu, lai konsolidētu pilsoniski aktīvos iedzīvotājus un neradītu risku saiknei starp pašvaldību un aktīvajiem iedzīvotājiem, kā arī uzlabotu dialoga starp lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem kvalitāti, aicināt NVO aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta vadītāja iepazīstina dalībniekus „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” projekta aktivitātēm un aktualitātēm. Pastāstīja dalībniekiem par jau īstenotajām iedzīvotāju iniciatīvām aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei, kas notikušas Ziemeļlatgalē. Tika prezentētas 2021.gada vasarā izteiktās vietējās kopienas iedzīvotāju un NVO izteiktās aktuālās vajadzības, priekšlikumi un projektu idejas, kas tika apkopotas īstenojot iedzīvotāju iniciatīvas pasākumos Balvos, Tilžā, Krišjāņos un Briežuciemā. Projekta Ziemeļlatgales NVO platformas eksperte Ieva Leišavniece informēja par NVO platformas izstrādi, darbību un plānotajiem rezultātiem.

Tikšanās laikā galvenās lietas, kuras tika kopīgi pārrunātas un izdiskutētas, bija turpmākās sadarbības iespējas starp informatīvās dienas dalībniekiem, ekspertiem, NVO, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

31.jūlijā Tilžas centrā un 21.augustā Balvos, Dzirnavu ielā 1, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros, norisinājās informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”. Kampaņas vērstas uz novada lielāko apdzīvoto vietu (ciemu) un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu un informēšanu. Tās īstenotas informatīvās telts formātā, piedāvājot gan informatīvus materiālus, gan sarunas par demokrātijas tematiku, tostarp izspēlējot dažādas spēles ar iespēju saņemt veicināšanas balvas. Informatīvajās kampaņās piedalījušies 119 unikālie dalībnieki.

Uz sarunām par demokrātijas tematiku ar Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekli, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāju, biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedri Sandru Zalcmani. Ekspertes pārstāvētā Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai.

Iepazīstoties ar pasākuma dalībniekiem, tika izmantotas neformālās izglītojošās metodes, tai skaitā metaforiskās asociatīvās kārtis, kas ļāva aktivitātes vadītājai dzirdēt vispārējo noskaņu, kas vērsta uz pilsoņu līdzdalību gan konkrētā pasākumā, gan savas dzīvesvietas/ novada dzīvē. Tās bija brīvas sarunas par pasākuma dalībnieku iesaisti NVO sektorā un tā piedāvātajās aktivitātēs, par iedzīvotāju personīgajām iniciatīvām un vēlmi tās īstenot dzīvē, par to, ko vēlas savā pašvaldībā uzlabot. Turpinoties iesāktajai diskusijai un izmantojot galda spēli “Vērtību ABC”, katram dalībniekam tika dota iespēja izvēlēties kādu no vērtību kārtīm, lai turpinātu dalīties, ko katrs saprot ar šo vērtību, kā tā darbojas ikdienā, cik daudz katrs izmanto šo vērtību ikdienā, kā to izmanto. Kā galvenie temati, par ko labprāt diskutēja dalībnieki, bija par informatīvās telts definēto terminu– demokrātija. Pārdomu rezultātā dalībnieki uzsvēra, ka demokrātiju saredz godīgās un regulārās vēlēšanās, kur ir iesaistījušās dažādas partijas, un pilsoņiem ir iespēja mijiedarboties ar šiem vēlētiem pārstāvjiem regulāri. Kā labs piemērs tika minēts Balvu novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, nesen ievēlētie deputāti un izpildvaras pārstāvji kuri aktīvi piedalījās, ne tikai atklājot pasākumu, bet arī atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem. Turpināt lasīšanu…

Krišjāņos īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot jūlijā iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Staburaga noslēpums” iedzīvotāju izvirzīto iniciatīvu 16.oktobrī dabas atpūtas vietā pie Krišjāņu Staburaga tika atklāts vides objekts- foto rāmis.

Krišjāņos, atpūtas vietu “Krišjāņu Staburags” bija nepieciešams darīt pievilcīgāku un tūristiem tīkamāku. Pagasta iedzīvotājs Elvijs Pujats pavasarī, Lielās talkas dienā ierosināja, ka atpūtas vietā būtu nepieciešams izveidot kādu vides objektu, lai to pilnveidotu. Elvijs sazinājās ar pagasta pārvaldes vadītāju un tika sakārtotas atļaujas ar Latvijas Valsts mežiem, jo atpūtas vieta ir viņu pārziņā. Pēc atļauju saņemšanas Elvijs kopā ar Jāni Kalniņu pieaicinot pagasta iedzīvotājus, iekopa vietu, kur uzstādīt vides objektu. Pateicoties Krišjāņu tautas namam un pagasta pārvaldei tika iegādāti stabi un iebetonēti, lai varētu uzstādi vides objektu. Foto rāmis, kuru izgatavoja Aldis Voits tapa pēc jūlijā, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros, notikušās aktivitātes „Staburaga noslēpums”.

Sadarbojoties ar pagasta pārvaldi, novada pašvaldību un Latvijas Valsts mežiem notika darbu saskaņošana, atļauju saņemšana. Piedaloties iniciatīvas īstenošanā iedzīvotāji uzzināja kā pašvaldībā un valsts iestādēs notiek lēmumu pieņemšanas process. Pagasta pārvalde un pašvaldība ir publiskās varas institūcija, kas atrodas vistuvāk vietējās kopienas problēmu epicentriem un vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības. Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās vislielākajā mērā ir par jautājumiem, kas skar vietējās kopienas jautājumus. Tas pamato līdzdalības aktualitāti pašvaldību pārvaldībā.

Atklājot vides objektu projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē vadītāja Maruta Castrova uz cik svarīgi ir aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Tieši pateicoties vietējās kopienas iedzīvotāju iniciatīvām Krišjāņu Staburagā ar leģendām apvītajā atpūtas vietā varēs ne tikai baudīt dabu lapenē ar galdu, soliem un ugunskura vietu, bet arī iemūžināt sevi fotorāmī, tādējādi reklamējot atpūtas vietu Krišjāņos. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2021.gada 28.augustā pl. 13:00, laukumā pie Briežuciema tautas nama iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Viedais BriežuCiems”. Tā mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākuma laikā notika diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības pārstāvis- domes projektu vadītāja Arnita Gaiduka, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, biedrība “Attīstības horizonti”, Balvu pensionāru biedrība, Biežuciema biedrības: „Otuls”, „Derigo” un “Saulessvece”.

Norises vietā tika organizētas mājas kafejnīcas, kur savus kulinārijas amatprasmes pēc pašu iniciatīvas piedāvā cilvēki, kuri ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai kafejnīcu biznesu. Aplūkojama vietējās aktīvistes Ilzes Šaicānes gleznu izstāde ”Paturi mani plaukstā” un iepazīšanās Pētera Boldāna vietējai ciema iedzīvotāja- dzejnieka grāmatu ”Tas raibais fukša gads”. Iniciatīvā piedalās pašmāju pašdarbības kolektīvi, notiek sporta aktivitātes. Vietējais dramatiskais kolektīvs izspēlē notikumus, kas risinājušies jebkurā Latvijas vietā, arī Briežuciemā. Lasītas iesūtītās vēstules un ierosinājumu, kā arī veltījumu Viedajam Briežuciemam.

Pasākumu ar muzikāliem sveicieniem kuplināja viesis Andris Baltacis no grupas „Baltie lāči”.

Iedzīvotājiem bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Turpināt lasīšanu…