Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Silenieku skola”.

Dibināta: 2017.gada 16.oktobrī.

Darbības jomas: Kultūrvēsturiskā mantojuma atdzīvināšana, saglabāšana un pieejamības veicināšana sabiedrībai.

Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un pabūt pie dabas

Biedrības „Silenieku skola” vadītāja Līga Moroza- Ušacka pastāsta, ka jau sākotnēji, biedrību dibinot, mērķis bijis saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, jo šeit gadsimta sākumā bijusi skola. Tagad te savu ikdienu vada Aija Moroza, kura šeit savulaik mācījās pirmajās trīs klasēs un arī te dzīvoja, jo savulaik Aijas mamma atnāca uz Silenieku skolu strādāt par pavāri un apkopēju. Kad skolu likvidēja, te izveidoja dzīvokļus un vienā no tiem turpināja dzīvot arī Aijas mamma, bet vēlāk, kad cilvēka sāka atgūt savus īpašumus, Aijas mamma par sertifikātiem šo ēku nopirka. Šobrīd īpašumā turpina dzīvot Aija, un viņa kopā ar savu meitu un znotu te izveidojusi biedrību „Silenieku skola”.

Visi kopā viņi atdzīvina gan skolas vēsturi, gan rīko dažādus pasākumus, nometnes un radošās darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tūristiem rāda skolas laiku dokumentus, kas saglabājušies no pagājušā gadsimta padomju gadiem. Skolā var uzzināt gan toreizējās skolotāju algas, gan ziņas par skolas bērnu sekmēm un viņu vecāku profesijām, gan var pārlapot citus mācību iestādes datētos dokumentus vai vecos pēckara žurnālus. “Mums ir izveidota baskāju taka, ir šūpoles, daudz un dažādi vides objekti. Rīkojam gan vienas, gan divu dienu bērnu vasaras nometnes, šurp vecāki ar bērniem dodas svinēt bērnudārza izlaidumus.

Pārsvarā brauc ģimenes ar bērniem, jo apkārt ir brīnišķīga daba. Daudzus interesē Silenieku skolas vēsture, un to arī varam pastāstīt. Ir skolas soli, burtnīcas, žurnāli ar atzīmēm, skolēnu tā laika tērpi. Interesenti dodas foto orientēšanās vai piedzīvojumu nakts trasēs, rīkojam netradicionālās sporta spēles, ir piepūšamās atrakcijas, batuts. Pie mums bija atbraukušas pat dziedošās “Tautumeitas”, kurām šeit patika. Ir iespēja izvizināties ar retro motocikliem, rīkojam dažādas radošās darbnīcas. Ierodas cilvēki, kuri šeit ir mācījušies, rīko skolas salidojumus,” pastāsta Aija Moroza. Viņa daudz strādā, lai vasarās apkārtne būtu sakopta, ziedētu puķes, bet ziemā tīra sniegu un skatās, vai kāds rūķītis nav pazaudējis savu cepuri.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Balvu karate klubs”

Dibināta: 2011.gada 11. janvārī

Mērķis: Veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu; veicināt karate sporta veida attīstību un citu pašaizsardzības sistēmu apgūšanu.

Lai bērni un jaunieši aug veseli un stipri!

Biedrības vadītājs Jānis Kozlovskis saka, ka kluba mērķis ir popularizēt veselīgu, sportisku dzīvesveidu, iemācīt disciplīnu. Viņš ir gandarīts, ka 2022.gadā biedrība ieguva “Sprēslīcas” balvu kā gada sportiskākā nevalstiskā organizācija.

“Balvu karate klubs aktīvi darbojas joprojām, popularizējam sportisku un veselīgu dzīvesveidu, piedalāmies apmācībās un semināros, joprojām organizējam vasaras nometnes bērniem un jauniešiem. Vasarā “Dzeņlauzās” notika trīs piedzīvojumu un sporta dienas nometnes ‘Vārnienes republika”. Nometnes dalībniekus aktīvi darbojās visas nedēļas garumā, notika radošās nodarbības, bija vieslektori, lāzertags, šaušana ar loku, izbrauciens ar safari džipu, pārgājiens, izbrauciens pa Vārnieni ar SUP dēli, komandu sporta spēles un vēl daudz interesantu aktivitāšu. Lūk, kā vecāki komentē nometnes gaitu: “Paldies par fantastisko nometni! Bērns katru dienu pārnāk mājās ar kosmiskām emocijām un tad, stāstot savus iespaidus, visus mājiniekus ierauj savā dienas piedzīvojumā.” Tāpēc turpinām darboties” pastāsta Jānis Kozlovskis.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.