Projekta ietvaros tapusi mācību izrāde „Kaķīša dzirnavas”


Latvijas valsts budžeta finansētā  programma “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” atklāta projektu pieteikumu otrais konkurss | biedrība „RITINEITIS” | projekts “Kultūrorientācijas pasākumi  Ukrainas civiliedzīvotāju  iekļaušanās  veicināšanai Balvu novadā” | Nr. 2023.LV/UKR_KO/2/17

27.decembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā skaitītāju vērtējumam tika nodota mācību izrāde “Kaķīša dzirnavas”. Izrādi “Kaķīša dzirnavas” no oktobra līdz decembrim iestudēja režisore Maruta Castrova, scenogrāfi Andris Kaļiņins un Astra Tjunīte, kostīmu mākslinieks Andris Kaļiņins, mūzikas autors Dāvis Lāpāns, horeogrāfija Līga Moroza- Ušacka (biedrība „Terpsihora”), režisora asistenti Maija Laicāne un Andris Kaļiņins, tērpu šuvēja Anita Matute- Bordāne, aksesuāru meistare Skaidrite Veina, skaņu un gaismu nodrošināja biedrība „Balvu Teātris” un Māris Lāpāns.

Projekta vadītāja Maruta Castrova kopā ar biedrību “Ritineitis” un dažādu nozaru speciālistiem, Balvu teātra pārstāvjiem jau kopš oktobra izrādes tapšanā iesaistīja aktierus, meklēja materiālus kostīmiem, šuvējus, dekoratorus, kostīmu māksliniekus, scenogrāfu, skaņas un gaismas operatoru un citus speciālistus, dalīja lomas mācību izrādei “Kaķīša dzirnavas”, kuras mēģinājumi notika Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Sadarbība pie aktivitātes sekmēja integrēšanos, valodas uzlabošanos, sadarbības iespēju izmantošanu arī ikdienā, vēstures un Latvijas attīstības izpratni, vērtību apziņu un kopā būšanas laiku, iekļaujoties kopienā.

Inspektora sievu mācību izrādē tēlo Nijāra Čubārova, kura uz Latviju atbraukusi no Kijivas. “Es tēloju inspektora sievu Piku. Runājamā teksta man nav daudz un vārdus iemācīties nebija grūti, vienīgi esmu mazliet kautrīga, jo teātri spēlēju pirmo reizi. Es apbrīnoju latviešus par viņu teātra mīlestību. Pēc darba vakaros viņi vēl ir ieinteresēti brīvprātīgi doties uz mēģinājumiem vai realizē citus savus hobijus. Tas ir gan izaicinājums, gan atpūta,” uzskata Nijāra.

“Neviens nezina – BŪT vai NEBŪT. Notikt brīnumam vai nožēlot. Pie debesīm zvaigznes, un katrā mīļš atmiņu mirklis kā patiess brīnums. Šī gada ceļš jau aiz muguras gaist un daudzi, ko neredzam, vēl priekšā. Nebaidīsimies ielaist laimi, kas uz sliekšņa stāv. Domāsim gaiši, neatkarīgi no ārējiem notikumiem! Ļausim, lai pašā sirds viducī maza dzirkstelīte kvēlo! Ļausim šai dzirkstelei iedegt uguni! Lai 2024.gadā esam kopā ar Cerību, Ticību un Mīlestību, tad viss būs labi,” gadu mijā vēl Maruta Castrova.

Aktivitāte īstenota projekta “Kultūrorientācijas pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās veicināšanai Balvu novadā”. Projekta mērķis ir izmantojot Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” motīvus, nodrošināt kultūrorientācijas kursu un pasākumu kopumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, iesaistīt vismaz 40 Ukrainas civiliedzīvotājus dažādās aktivitātēs. Četru aktivitāšu laikā projekta mērķa grupa iepazīs Latvijas reģionus un to vēsturi, kultūrtelpu un iespējas, stiprinās valodas prasmes un izpratni par dialektiem, iepazīs tiesiskuma pamatus un valsts pārvalžu darbību, iedvesmosies viens no otra, kā arī kļūs par daļu no Balvu novada kopienas, kopīgi izstrādājot izrādi par godu K.Skalbes jubilejai 2024.gadā “Kaķīša dzirnavas”, tādējādi caur dažādiem kultūras, sporta un dabas elementiem, izprotot Latvijas vērtības, valstiskumu, atšķirības un līdzības, veicinot iekļaušanos Balvu novadā.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Maruta Castrova,
tālrunis +371 26162614, e-pasts: azote@azote.lv