PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS „AZOTE”

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS „AZOTE”
IKVD reģistrācijas numurs 4280802141
Birojs: studija “Azote” Brīvības iela 59a (ieeja no Kultūras nama centrālā laukuma puses), Balvi, Balvu novads, LV- 4501
Projektu vadītāja: Gunita Laicāne, tālrunis 29445914, e-pasts: azote@azote.lv

Īstenojot biedrības „RITINEITIS” statūtos noteikto mērķi „Paplašināt indivīdu iespējas nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas sasniegšanā, tādējādi veicinot mūžizglītības attīstību” 2014.gada 21.oktobrī reģistrēts biedrības pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote”.

Izglītības centra „Azote” mērķis: veikt ārpus formālās izglītības organizētu personas interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

No 2015.gada biedrības „RITINEITIS” pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr.7.1.1.0/15/I/001) un “Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros, veic bezdarbnieku neformālās izglītības programmas īstenošanu ar kuponu metodi Balvos, Baltinavā, Viļakā, Kārsavā un Ciblā.

Vairāk informācijas par projektu biedrības mājas lapā un
Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā.

Comments are closed.