Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 15.decembrī aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana un pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Iepazīstinām Jūs ar nominācijās izvirzītajiem pretendentiem:

Gada nevalstiskā organizācija (līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos, par ieguldījumu pilsētas vai pagasta attīstībā, popularizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē caur projektiem): „Ziemeļlatgales partnerība”, „Kalmārs”, „Ritineitis”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Radošās Idejas”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Saules stari Viļakai”.

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: „Radošās Idejas”, „Savi”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Balvu Vilciņš”, „nextHorizont”, „Saules stari Viļakai”, „Ritineitis”, „Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „SAIME””.

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni:, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Ziemeļlatgales partnerība” „Kalmārs”, „Raibais Kaķis”, „Nūjot prieks”, „Nāc un tusē”, „BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis””.

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Ūdensroze”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles””, „Neatkarība Balt.”, “Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriāla Organizācija”, „Mežģis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA”, „Mans patvērums”.

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: „PRO.ini”, „LLF Ziemeļaustrumu futbola centrs, „Klubs AutoFan”, „Nūjot prieks”, Spieķi vējā”, „Sudraba pakavi”, „Balvu karate klubs”.

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, „Mežģis”, „Sudraba pakavi”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Kalmārs”, „Literatūras kombains”, „Radošās Idejas”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, „Ritineitis”, „Saules stari Viļakai”, “Razdoļje”.

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: „Adventure club Žīguri”, „Terpsihora”, „Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ”, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Radošās Idejas”, „Nūjot prieks”, „Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”, „Silenieku Skola”.

Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: “Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriāla Organizācija”, „Balvu pensionāru biedrība”, „Mežģis”, Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”.

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: Žīguru vecmāmiņu klubs „Omītes”, „Ziemeļlatgales partnerība”, „Ūdensroze”, „Dzērvenīte”, „Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”, „Nūjot prieks”, Baltinavas pagasta sieviešu biedrība „Vaivariņi””.

Gada debija nevalstiskajā sektorā: „VadiVidi”, „Saviem”.

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: Balvu Kultūras un atpūtas centrs direktores Ditas Niperes vadībā, Santa Šmite, Maruta Castrova, Guntars Skutels, Balvu novada pašvaldība, biedrība „Ziemeļlatgales partnerība”, Tālis Korlašs, Inese Šaicāne, Nodarbinātības valsts aģentūra, Irēna Romāne, Zinaida Popova, Skaidrīte Krakope, Sergejs Maksimovs, Kubulu pagasta pārvalde, Oskars Zuģickis, biedrība “Ritineitis”, Gunita Laicāne, Ieva Leišavniece, Lilita Buša, Kristīne Sērmūkša, Gulbenes un Balvu slimnīcu apvienība, biedrība „Rudzupuķe”, Maruta Paidere, Rita Borisova, Larisa Berne.

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana 2023.gada 15.decembrī plkst. 19:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”

Piedalās Santa Sāre un Ģirts Ripa ar koncertstāstu. Ieeja bez maksas. Pasākums notiks divās daļās, tā laikā tiks fotografēts un filmēts publicitātes vajadzībām.

Aicinām biedrības un to atbalstītājus pieteikt savu dalību pa tālruni 29445914.
Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.