Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada labdarības nevalstiskā organizācija: biedrība „Mežģis” un „Elīzas”

Dibināta: 2007. gada 29. janvārī

Darbības jomas: Sociālās atstumtības mazināšana; vietējās attīstības veicināšana; paaudžu sadarbības stiprināšana; novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana; garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā.

Ada zeķes, pin maskēšanās tīklus ukraiņu karavīriem

Biedrība “Mežģis” par sevi: “2022 gads biedrības Mežģis” dalībniecēm iesākās ar pozitīvām sajūtām un radošo darbu izstādi, darbošanos Vislatvijas projektā “Šalle Latvijai”. Bet tad sākās karš Ukrainā, mēs nedrīkstējām stāvēt malā. Aktīvi iesaistījāmies maskēšanās tīklu siešanā, medicīnisko nestuvju šūšanā, dažāda veida ziedojumu sarūpēšanā. Nevaram saskaitīt, cik zeķu pāru ar dažādu biedrību starpniecību, nosūtīti Ukrainas karavīriem. Gada nogalē mūsu adītās zeķītes un citas noderīgas lietas ar biedrības “Ieva” starpniecību iepriecināja bērnus kara valstī. Piedalījāmies muzeja rīkotajos pasākumos. Augusta mēnesī organizējām meistarklasi rokdarbniecēm no ārzemēm un Latvijas cimdu adīšanā.

Mūsu biedrības darbošanās rezultātu var redzēt izstādēs. Viss, ko darām, ir katras dalībnieces brīvprātīga izvēle un vēlme darboties. Gandarījums ir par to, ka redzam, ka varam palīdzēt, radīt prieku citiem un sev.” Biedrības vadītāja Velga Ruduka par jaunākajām aktivitātēm stāsta: “22.novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centra rokdarbu pulciņš “Mežģis” interesentus pulcēja uz meistardarbnīcu “Bārkšu tehnika”, vienlaicīgi atceroties un pieminot rokdarbnieces Skaidrīti Šneperi un Aldonu Cepurīti. “Mežģa” dāmas prot labi atpūsties un čakli strādāt, atsvaidzināt atmiņā aušanas prasmes arī kopā ar Tilžas rokdarbniecēm. Balvu Kultūras un atpūtas centrā adītājas no Islandes pārņēma prasmi no mūsu novada adītājām. Savu pūru rādīja Balvu Novada muzejs, Lāpānu dzimta – kāzu muzikantu cimdus, interesants bija Balvu sākumskolas skolotāju pūrs, Baltinavas un Rugāju adītāju darinājumi.”

Par “Elīzām” pastāsta Dace Šulta: “Vēl nesen man viens cilvēks pajautāja, Dace kāpēc tu to dari? Atbilde ir mūsu kustības nosaukumā “Elīzas”. Kustība tika aizsākās 2022.gada1.martā pēc Krievijas asiņainā kara uzsākšanas Ukrainas teritorijā. Šī ir brīvprātīgo kustība, kas ar neredzamu pavedienu apvieno brīvprātīgos visa Latvija kopīgām mērķim- maskēšanās tīklu pīšanai Ukrainas aizstāvjiem. Tērpu māksliniece Ieva Ādamsone, kura aizsāka šo kustību, saka: “Tas, ko mēs darām, simboliski atspoguļojas pasakā «Meža gulbji». Mēs gluži kā Elīzas pinam saviem brāļiem Ukrainā nātru kreklus, lai viņi nekļūtu par gulbjiem. Tādēļ es šo kustību nosaucu par Elīzām. Pirmajās divpadsmit dienās bija iesaistījušies vairāk nekā 1500 cilvēku.” Viņu vidū arī Daces Šultas uzrunātie cilvēki Balvos un novadā.

“Pagājušā gada laikā no Balviem esam nosūtījuši ne tikai vairākus tūkstošus m² maskēšanās tīklus, bet arī sašuvušas ap 500 mīkstās medicīniskās nestuves, uzrādījušas simtiem vilnas zeķes, ziedojušas ienākumus no Rūķu cepurēm ģeneratoru iegādei. Veikala ”Azote” telpās darinājām maskēšanās tīkliņus bruņu cepurēm. 2023. gada novembrī, tiekoties ar Ukrainas pārstāvjiem, kas bija atbraukuši uz Balviem pilsētu sadraudzības vizītē, saņēmu pateicību par aktīvu atbalstu un brīvprātīgo organizēšanu kopējām darbam.

Šī pateicība ir VISIEM mums, kas iesaistījās iepriekš un turpina to darīt arī šodien!” pateicību pauž Dace Šulta.
Ieva Ādamsone: “Tikko saņēmu ziņu no Ukrainas un labi zināt, ka balveniete Dace Šulta un viņas komandas sarūpētās cepures izlūkiem patiesi noder. Tas tikai apliecina, ka katrs darbs ,ko darām šeit Latvijā – ļoti daudz nozīmē puišiem frontē. Tāpēc turpinu aicināt nepalikt vienaldzīgiem un taisīt maskēšanās cepures, tīklus, ziedot savu laiku.”
Daces Šultas ieraksts sociālajā tīklā Facebook 28. martā: “Nepilnu divdesmit dienu laikā Balvu Elīzas ir sagatavojušas 205 maskēšanās cepures!

Šodien kārtējais sūtījums uz Rīgu -100 gabali. Paldies visām čaklajām, nekad nepagurstošajām rokām un studijai “Azote” par viesmīlību un mājīgajām telpām! Paldies Jums, ka Jūs esat! Visi, kas piedalās un atbalsta!”

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.