Kultūras pasākumu atpazīstamības veicināšana

Īstenots projekts ”Kultūras pasākumu atpazīstamības veicināšana”

Biedrības „RITINEITIS” sagatavotais un Valsts Kultūrkapitāla fonda, a/s Latvijas valsts meži un Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstītais projekts ”Kultūras pasākumu atpazīstamības veicināšana” piedāvāja Latgales reģiona kultūras darbiniekiem apgūt apmācību programmu, kas ļautu kultūras darbiniekam iemācīties sagatavot informāciju un popularizēt kultūras pasākumus, lai ar minimāliem līdzekļiem sasniegtu maksimālo rezultātu un pēc iespējas efektīvāk un īsākā laika posmā uzrunāt iecerēto mērķauditoriju. Apmācību programma tika izveidota ar mērķi, lai kultūras informācijas sniedzējs būtu daudzfunkcionāla persona, kas seko līdzi jaunākajām attīstībām un tendencēm, pielietojot tās ikdienas darbā.

Projekta ietvaros kultūras darbinieki no Balvu, Viļakas, un Rugāju novadiem apguva 60 mācību stundu kursu, kas sastāvēja no 3 moduļiem. Modulis „Radošā grafika- grafisko materiālu veidošana” deva iespēju iemācīties patstāvīgi strādāt ar grafiskajām programmām, izveidot atklātnes, ielūgumus, kalendārus, afišas, vizītkartes, pasākumu programmas, kā arī no fotogrāfijām vai attēliem izveidot vienkāršas kompozīcijas. Apgūstot moduli „WWW lapu veidošana un uzturēšana” kultūras darbinieki mācījās izveidot un uzturēt mājas ar tās tehniskajiem risinājumiem un praktisku satura vadības sistēmu pielietošanu, kā arī apguva multimediju satura un attēlu pievienošanu tīmekļa lapu saturam. Modulis „Sociālo tīklu kontu administrēšana” deva ieskatu sociālo mediju interneta vidē un prasmi tajā orientēties, nodrošinot kultūras aktivitāšu popularizēšanu sociālajos tīklos, mājas lapas atpazīstamību sociālajos medijos (facebook, twitter, draugiem.lv utt.) un iemaņas aktīvi meklēt un pamanīt aktuālus jautājumus.

Īstenojot projekta mērķi Latgales reģiona kultūras darbinieku tālākizglītības sekmēšana, apmācīti 24 kultūras darbinieki no Balvu, Viļakas un Rugāju novadiem, organizētas 2 apmācību sesijas (pavasarī un rudenī), iegūtās zināšanas sekmējušas Latgales reģiona kultūras aktivitāšu popularizēšanu. Pēc apmācībām visi kursu dalībnieki saņēma biedrības „RITINEITIS”, pieaugušo neformālās izglītības centra „Azote” apliecību par sekmīgu apmācības kursu apguvi.

Projekta vadītāja, biedrības „RITINEITIS”

valdes priekšsēdētāja Maruta Castrova

Palīgmateriāls mācību kursa apguvei

Kompaktdisku ierakstīšana

Videomateriālu veidošana un publicēšana


Programma pixlr.com:

Filtru pielietošana attēlam

Atlases rīku pielietošana

Attēla daļas uzlikšana uz cita fona

Transformācijas slānī

Videopamācības portālā youtube.com


Mājas lapu izveide:

Teorētiskais materiāls portālā datuve.lv

pirmā daļa

otrā daļa

trešā daļa

ceturtā daļa

Praktiska izveide bezmaksas portālā mozello.lv


Infografikas izveide- tiešsaistes servisi:

easel.ly (nepieciešama reģistrācija)

piktochart.com (nepieciešama reģistrācija)

Comments are closed.