Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Nūjot Prieks”.

Dibināta: 2019. gada 11. novembrī

Mērķis: Popularizēt nūjošanu kā sporta veidu un aktīvu dzīves veidu bērnu un jauniešu vidū; Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; Izstrādāt un realizēt dažāda veida projektus un pasākumus, kas veicinātu nūjošanas attīstību; Iesaistīt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu nūjošanā kā vienkāršā un pieejamā fiziskajā aktivitātē, kas vērsta uz cilvēka veselības uzlabošanu; Sniegt informāciju un veicināt izpratni par fiziskajām aktivitātēm kā neatņemamu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu un nozīmīgu slimību profilakses līdzekli; Regulāri informēt biedrus par nūjošanas aktualitātēm; Regulāru nūjošanas sporta un atpūtas pasākumu organizēšana; Sekmēt sadarbības iespējas un veidot partnera attiecības ar Latvijas un ārvalstu nevalstiskām organizācijām, citām juridiskām personām un valsts institūcijām.

“Nūjot Prieks” izcīna medaļas daudzās sacensībās

Biedrības “Nūjot Prieks” vadītāja Inta Ozola stāsta: “Veiksmīgo karjeru ”Nūjot Prieks” kā komanda uzsāka jau 2018.gadā, startējot Pasaules nūjošanas posmā, kurš notika Latvijā. Pašiem par lielu pārsteigumu komandu vērtējumā ieguvām 1.vietu,- tas mūs motivēja turpināt. Tad sekoja brauciens uz Spāniju, kas bija gan kā treniņnometne, gan dalība vērienīgā nūjošanas pasākumā. Auga interese cilvēkiem mums pievienoties un pašiem azarts gūt arvien labākus rezultātus.

Priecājos, ka mums ir vairāki nūjotāji, kas piedalās Latvijas Čempionātā kopā ar ģimeni. Liels lepnums ir par mūsu junioriem, jo Latvijā esam pirmie šīs kustības aizsācēji. Pasaulē sacensības nūjošanā ir gan bērniem, gan junioriem, Latvijā 2022.gadā panācām to, ka mūsu juniori var cīnīties ar sava vecuma sportistiem, nevis pieaugušajiem. Ir lieliska sadarbība ar Ziemeļlatgales sporta centru, kas sniedz atbalstu transportam uz sacensībām, kas mums ir ļoti svarīgi, jo ļauj arvien kuplākā skaitā piedalīties visos čempionāta posmos. Nu jau esam komanda ar 22 dalībniekiem-visi aktīvi sportisti, kuri veiksmīgi startē sacensībās.2022. gads ir bijis rezultatīvs, jo Latvijas čempionātu noslēdzām ar 11 uzvarētājiem dažādās distancēs no “Nūjot Prieks” komandas. 2023.gadā piedalījāmies 5 Latvijas čempionāta posmos nūjošanā. Mums ir seši 1.vietas ieguvēji, četri- 2. vietas ieguvēji un trīs- 3.vietas ieguvēji- visi Latvijas čempioni! Dosimies uz Rīgu uz apbalvošanas ceremoniju, kura pirmo gadu notiks tik svinīgi.

Vadot nūjošanas nodarbības Balvu novadā, redzu, ka arvien pieaug interese par šo fizisko aktivitāti gan veselības līmenī, gan arī kā sporta veidu. Atkal esmu uzsākusi regulāras nūjošanas nodarbības ar pilsētas iedzīvotājiem veselīgam dzīvesveidam. Aicinu pievienoties!”

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.