Izveidota Balvu novada nevalstisko organizāciju datu bāze

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”
biedrība „RITINEITIS” | projekts „Kopā varam Ziemeļlatgalē” | Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/064/39

Biedrība ‘Ritineitis” īstenojot projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, apkopojusi informāciju par Balvu novada nevalstiskajām organizācijām. Saraksts izvietots mākoņpakalpojumā un pieejams elektroniskās tabulas veidā. Izmantojot automātiskos filtrus, iespējams atlasīt interesējošo organizāciju datus pēc noteiktiem parametriem, piemēram, pēc pilsētas, pagasta, sašķirot alfabētiskā secībā pēc to nosaukuma, dibināšanas datuma. Tāpat pieejama standarta meklēšanas funkcija pēc atslēgvārda, norādot papildiespējas. Sadaļā “Mērķi un uzdevumi” pieejams organizācijas darbības jomas apraksts.

Datu bāzē atrodamā informācija atvieglos sadarbības partneru meklēšanu un saziņu ar izraudzīto organizāciju.

Datu bāze publicēta Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietā www.balvi.lv un biedrības „Ritineitis” mājas lapā www.ritineitis.lv.
Pilnā adrese: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12oMrIqM6h6pH9Ps4YCym_flYMs2z7cDxymtxMhlOIE8/edit?usp=sharing, saīsinātā: https://ej.uz/a97j

Par projektu: no 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” īsteno projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: brīvprātīgo un nevalstisko organizāciju vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņā prezentējot NVO, Ziemeļlatgales datu bāzes izveide, Balvu novada NVO un brīvprātīgo vasaras plenērs „Atelpa”.

Aicinām biedrības būt aktīvām un piedalīties projekta aktivitātēs!

Projekta „Kopā varam Ziemeļlatgalē” vadītāja Maruta Castrova

Tālrunis 26162614, e-pasts: ritineitis@gmail.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.