“Nordplus” programmas projekts

 

 

Biedrība “Ritineitis” piedalās projektā, kas paredz pieaugušajiem pielāgota mācību materiāla izveidi datorzinību pamatos un tīmekļa pārlūkošanā. Mācību materiāls paredzēts tiem, kas nekad nav lietojuši datoru un Internetu vai kādreiz domājuši pamēģināt.

Mācību materiāls izmantojams un izplatāms brīvi, bez ierobežojumiem, drukātā un elektroniskā veidā biedrībās, mācību centros, individuālai apmācībai, bibliotēkās un citur. Tas ir lejupielādējams PDF formātā. Lejupielādes un pārbaudes testu saites atrodamas šī raksta beigās. Tāpat brīvi izplatāma informācija par projektu un lejupielādes saite. Būsim pateicīgi par īsu e- pasta ziņu par materiāla izmantošanu. E- pasts ieteikumiem un ierosinājumiem, jautājumiem: guntis@azote.lv. Izmantojot materiālu, nepieciešama atsauce uz Nordplus programmu.

Šis materiāls tapis pateicoties programmas Nordplus atbalstam.

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota programma, kuras projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.
Projekta numurs: NPAD-2021/10134 “Don’t be afraid to computer”.

Projektu īsteno:

Biedrība “Ritineitis”, Balvi, Latvija.
Biedrība “Ritineitis” jau ilgu laiku realizē dažādus sabiedriskus projektus, tostarp arī pieaugušo apmācību. E-pasts saziņai: ritineitis@gmail.com

Pakruojo suaugusiuju ir jaunimo svietimo centras” (Pakruojis Pieaugušo un jauniešu izglītības centrs), Lietuva.
Centrs ir unikāla un progresīva izglītības iestāde, kas sniedz kvalitatīvus izglītības un pedagoģiskā psiholoģiskā atbalsta pakalpojumus, kas bagātināti ar personīgām attiecībām ar klientu, uzturot ilgtspējīgas kopienas attiecības un mūžizglītības ideju. E- pasts saziņai: pakrsjc@gmail.com

West Finland College” (“Länsi-Suomen Opisto”- Rietumsomijas koledža), Somija.
Koledža ir neatkarīga tautas augstskola pieaugušajiem, kas atrodas Huittinen (Somija). Mūsu misija ir piedāvāt studiju programmas papildu un tālākizglītībai humanitāro zinātņu jomā ar uzsvaru uz internacionalitāti. E-pasts saziņai: opisto@lansisuomenopisto.fi

Zināšanu pārbaudes tests 1 (atveras jaunā cilnē)

Zināšanu pārbaudes tests 2 (atveras jaunā cilnē)

Comments are closed.