Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Gada nevalstiskā organizācija: „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”

Fakts: Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) dibināts 1918. gada 20. novembrī. LSK ir vienīgā ar Latvijas Republikas likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības nacionālā biedrība, kas veic savu darbību Latvijas Republikā. LSK Jaunatnes Balvu nodaļā apvieno jauniešus, kuri gatavi mācīties un dalīties gan ar savām zināšanām, gan idejām, brīvprātīgi sniegt palīdzību, piedalīties pasākumos un būt kā labie rūķi, kurus ne vienmēr redz, bet viņu darbu novērtē.

Brīvprātīgais darbs sagādā gandarījumu
Balvu komitejas Sarkanā krusta jaunieši atklāj, ka LSK Jaunatnes Balvu nodaļa savu darbību aktīvāk atsāka 2020.gada februārī, kad uzsāka pirmās palīdzības apmācības “Viena dzīvība”. Jaunieši padziļināti apguva pirmās palīdzības sniegšanu un pēc šo apmācību beigšanas ieguva ne vien zināšanas, bet arī apstiprinājumu, ka šajā jomā var izglītot arī citu.

Balvu jaunieši jau vairākus gadus rīko AIDS dienas akciju, ar kuras palīdzību cenšas radīt iedzīvotājos lielāku izpratni par šo slimību. Vasarā jaunieši piedalās pasākumos Balvu novadā, kuru laikā veic paraugdemonstrējumus rīcībai dažādās ārkārtas situācijās un pirmās palīdzības sniegšanā. Un tas arī strādā, jo mūsu jaunieši ir ļoti atsaucīgi un cilvēkiem patīk, ka ir iespēja uzzināt jaunas lietas, pašiem praktiski darbojoties. Īstenoti sporta pasākumi un diskusiju vakari jauniešiem. Neatkarīgi no sezonas, jaunieši atsaucas palīgā saucieniem un kopā ar lielo LSK iesaistās un rīko labdarības akcijas, vāc ziedojumus, iesaistās talkās un asistē kultūras pasākumos. Laika gaitā izveidojusies draudzība ar Balvu pilsētas pašvaldību, Balvu novada pagastu pārvaldēm, uzņēmumu “Škladi”, atbalsta māju “Brīvupes”, kustību “Balvu Elīzas”, studiju “Azote”, biedrību “Ritineitis”, “Eco Fabrika” pārstāvjiem, uzņēmumu “Senda Dz” un vēl daudziem, daudziem citiem.
Balvu Jaunatnes nodaļa vasaras gaitā piedalījusies bērnu nometnē “Vārnienes republika”. Nometnes dalībniekiem mācīja, kā sniegt pirmo palīdzību, ja nepieciešams apturēt asiņošanu vai radies apdegums, stāstīja, kā rīkoties, ja iekodusi čūska vai esi apmaldījies mežā. Nodaļas jauniešus priecēja bērnu vēlme darboties un uzzināt arvien jaunas lietas.

Jaunieši priecājas, ka viņus uzrunā un aicina darboties medicīnas iestādes.
24.augustā viņi dalījās ar savām zināšanām pirmās palīdzības jautājumos skaistā un iedvesmas pilnā pasākumā “Esmu dzimis Balvos”. Viņi saka: “Paldies mediķiem par pašaizliedzīgo darbu un iedvesmu, ko sniedz mums ik dienas!”
“Mācījāmies un darbojāmies kopā ar Balvu Valsts ģimnāzijas (BVĢ) skolēniem. Drošības dienas ietvaros, kas tika organizēta BVĢ, Balvu nodaļas jaunieši, paralēli dažādu dienestu ( VUGD u.c.) un organizāciju pārstāvjiem, darbojās Sarkanā Krusta „stacijās”. Ierobežotā laikā, praktiski darbojoties, kopā ar skolēniem izspēlējām situācijas par to, kā rīkoties, ja gūts apdegums. Tāpat tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, ja noticis nelaimes gadījums. 13. maijā svinīgi atklāja suņu pastaigu un treniņu laukumu “Vilku ieleja” Balvos. Par neaizmirstamu un zināšanām bagātu atklāšanas pasākumu bija parūpējusies Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde, Valsts policijas Daugavpils pārvalde, VID Muitas pārvaldes kinoloģijas dienesta Latgales nodaļa, Latgales kinoloģiskais centrs un Latgales Sporta suņu skola.

Arī LSK Latgales komitejas Balvu nodaļas jaunieši piedalījās pasākumā un apmeklētājiem sniedz informāciju kā rīkoties, ja cilvēku sakodis suns, kā pārsiet brūci un kā rīkoties, ja notikusi pārkaršana,” stāsta brīvprātīgā Ieva Lauskiniece.

Balvu jaunieši ar aizrautību gatavojas arvien jauniem pasākumiem un ar prieku uzņems savā pulkā jaunus brīvprātīgos.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.