Iedzīvotāju iniciatīva Baltinavā


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

20.augustā Baltinavā notikusi iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību”. Tās mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Iniciatīvā piedalījās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas un interesenti.
Pasākums un tā norise veidota pēc Baltinavas pazīstamākās izrādes, lugu autores Danskovītes (Lidijas Ločmeles) un Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palādas” iestudēto izrāžu “Ontans i Anne” tēmu. Turpināt lasīšanu…

20.augustā pl. 10:00 Baltinavā Ontana i Anne parkā iedzīvotāju iniciatīva „Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Septītajā no plānotajām deviņām iedzīvotāju iniciatīvām jaunizveidotajā Balvu novadā ar mērķi aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

  • DISKUSIJAS
    runāsim par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizējot esošos resursus un iesaistītās puses. Piedalās novada pašvaldības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas.
  • BIEDRĪBA “VAIVARIŅI” | SPORTISKAS AKTIVITĀTES
  • IDEJU BANKA | IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS
    aicināsim iedzīvotājus izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko var īstenot iedzīvotāji kopā ar NVO un pašvaldību.
  • ĪSTENOŠANAI IZVIRZĪTA INICIATĪVA
    īstenosim iedzīvotāju iniciētu ideju

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Aicinām uz NVO plenēru un koncertu „Mūzika saulrietam”


Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”
biedrība „RITINEITIS” | projekts „Kopā varam Ziemeļlatgalē” | Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/064/39

2022.gada 20.augustā Balvos, Dzirnavu ielā 1, biedrība „Ritineitis” aicina uz NVO un brīvprātīgo vasaras plenēru „ATELPA”.

plkst. 10:00 Floristikas meistardarbnīca. Vadītāja Vineta Jurjāne. Pieteikšanās un informācija pa tālruni 26302158.

plkst. 16:00 NVO teltis, meistarklases, tīklošanās, sarunas, apaļā galda diskusijas, nodarbības līdzdalības procesu izprašanai un iesaistei tajos- stiprināsim pilsoniskās kompetences, prasmes un līdzdalību izglītotākai, spēcīgākai, radošākai un labākai kopienai. Aicinām biedrības piedalīties un pieteikties pa tālruni 29445914.

plkst.19:30, brīvdabas koncerts “Mūzika saulrietam”, kad par akustisku koncertzāli pārtaps Balvu ezers, par skatuvi- plosts „Vilnītis”, sēdvietas- laivas, stāvvietas- ezera krasts.

Svētku noskaņu veidos Ievas Akurateres emocionālo un romantisko dziesmu koncerts kopā ar divpadsmit stīgu ģitāras spēles pratēju Ilzi Grunti un Matīsu Akurateru, kurš pārvalda dinamisku un suģestējošu sitamo instrumentu- tabla.

Mūzikas baudīšanas un iebraukšanas maksa- gaišas domas, labs garastāvoklis, atbildība ar savu drošību uz ūdens un valstī noteiktos epidemioloģisko noteikumu ievērošana.

Brauc ar savu peldierīci vai izmanto laivu īri pasākuma vietā, iepriekš rezervējot: laivu noma „laivot.lv”- 22151577, laivu noma lauku māja „Pededzes”- 29144000, SUP dēļu un katamarānu noma „Wake Up Balvi”- 28380879, SUP dēļu noma Inga Bleidere- 26351072.

Pasākumu rīko biedrība “Ritineitis”, īstenojot projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pasākumu atbalsta Balvu novada pašvaldība.

Aicinām uz koncertu „Mūzika saulrietam”

2022.gada 20.augustā plkst.19:30 Balvos, Dzirnavu ielā 1 biedrība „Ritineitis” aicina uz brīvdabas koncertu “Mūzika saulrietam”, kad par akustisku koncertzāli pārtaps Balvu ezers, par skatuvi- plosts „Vilnītis”, sēdvietas- laivas, stāvvietas- ezera krasts.

Svētku noskaņu veidos Ievas Akurateres emocionālo un romantisko dziesmu koncerts kopā ar divpadsmit stīgu ģitāras spēles pratēju Ilzi Grunti un Matīsu Akurateru, kurš pārvalda dinamisku un suģestējošu sitamo instrumentu- tabla.

Mūzikas baudīšanas un iebraukšanas maksa- gaišas domas, labs garastāvoklis, atbildība ar savu drošību uz ūdens un valstī noteiktos epidemioloģisko noteikumu ievērošana.

Brauc ar savu peldierīci vai izmanto laivu īri pasākuma vietā, iepriekš rezervējot: laivu noma „laivot.lv”- 22151577, laivu noma lauku māja „Pededzes”- 29144000, SUP dēļu un katamarānu noma „Wake Up Balvi”- 28380879, SUP dēļu noma Inga Bleidere- 26351072.

Pasākumu rīko biedrība “Ritineitis”, īstenojot projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pasākumu atbalsta Balvu novada pašvaldība.

Izveidota Balvu novada nevalstisko organizāciju datu bāze

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”
biedrība „RITINEITIS” | projekts „Kopā varam Ziemeļlatgalē” | Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/064/39

Biedrība ‘Ritineitis” īstenojot projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, apkopojusi informāciju par Balvu novada nevalstiskajām organizācijām. Saraksts izvietots mākoņpakalpojumā un pieejams elektroniskās tabulas veidā. Izmantojot automātiskos filtrus, iespējams atlasīt interesējošo organizāciju datus pēc noteiktiem parametriem, piemēram, pēc pilsētas, pagasta, sašķirot alfabētiskā secībā pēc to nosaukuma, dibināšanas datuma. Tāpat pieejama standarta meklēšanas funkcija pēc atslēgvārda, norādot papildiespējas. Sadaļā “Mērķi un uzdevumi” pieejams organizācijas darbības jomas apraksts.

Datu bāzē atrodamā informācija atvieglos sadarbības partneru meklēšanu un saziņu ar izraudzīto organizāciju.

Datu bāze publicēta Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietā www.balvi.lv un biedrības „Ritineitis” mājas lapā www.ritineitis.lv.
Pilnā adrese: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12oMrIqM6h6pH9Ps4YCym_flYMs2z7cDxymtxMhlOIE8/edit?usp=sharing, saīsinātā: https://ej.uz/a97j

Par projektu: no 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” īsteno projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: brīvprātīgo un nevalstisko organizāciju vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņā prezentējot NVO, Ziemeļlatgales datu bāzes izveide, Balvu novada NVO un brīvprātīgo vasaras plenērs „Atelpa”.

Aicinām biedrības būt aktīvām un piedalīties projekta aktivitātēs!

Projekta „Kopā varam Ziemeļlatgalē” vadītāja Maruta Castrova

Tālrunis 26162614, e-pasts: ritineitis@gmail.com