Iedzīvotāju un jauniešu forums Viļakā

21.aprīlī plkst. 9:00 aicinām piedalīties „Iedzīvotāju un jauniešu forumā Viļakā”, kas notiks Viļakas Valsts ģimnāzijā, Pils ielā 11

Foruma galvenais mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un īstenot iniciatīvas.

Praktiskajās darba grupās tiks izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķus no tiem īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsos par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.
Balstoties uz sagatavoto rezolūciju, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu foruma laikā izvirzītos priekšlikumus, tiks īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas- miniprojekti.

Foruma programmā- ideju darbnīcas, priekšlikumu sagatavošana un finansējums iniciatīvu īstenošanai, spēles „60 sekundes” un „Stāstu stāstus izstāstīju”, erudīcijas spēle „Mana Latvija”, foruma organizatori nodrošina pusdienas un kafijas pauzes.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Biedrības „RITINEITIS” projekts „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem”, līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09

Bookmark the permalink.

Comments are closed.