Balvos un Viļakā notikuši „Iedzīvotāju un jauniešu forumi”

2017.gada 2.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā notika „Iedzīvotāju un jauniešu forums Balvos”. Forumā piedalījās 87 dalībnieki.
Foruma dalībnieki: iedzīvotāji, jaunieši, NVO. Forumā piedalījās Balvu novada pašvaldības, Nodarbinātības valsts aģentūras, Bērnu un jauniešu centra pārstāvji, kā arī Balvu novada izglītības iestāžu pedagogi.
Foruma galvenais mērķis bija iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt daudz apmierinātākiem.
Praktiskajās darba grupās tika izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām un iestādēm, lai izvērtētu un vismaz atsevišķāks no tām īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu.
Foruma dalībnieki balsoja par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.
Foruma rezultātu kopsavilkums.

2017.gada 21.aprīlī Viļakas valsts ģimnāzijā notika „Iedzīvotāju un jauniešu forums Viļakā”. Forumā piedalījās 90 dalībnieki.
Foruma dalībnieki: iedzīvotāji, jaunieši, NVO. Forumā piedalījās Viļakas novada pašvaldības, Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pārstāvji, kā arī Viļakas novada izglītības iestāžu pedagogi, uzrunu teica 12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks.
Foruma galvenais mērķis bija iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt daudz apmierinātākiem.
Praktiskajās darba grupās tika izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām un iestādēm, lai izvērtētu un vismaz atsevišķāks no tām īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu.
Foruma dalībnieki balsoja par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.
Foruma rezultātu kopsavilkums.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Biedrības „RITINEITIS” projekts „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem”, līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09

Bookmark the permalink.

Comments are closed.