Projektu konkurss!

Biedrība „RITINEITIS” aicina piedalīties iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošanā piesakoties projektu konkursā.
Projektu konkursa mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju un jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Balvu un Viļakas novados, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu.

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums) vienā eksemplārā līdz 2017.gada 15.maijam, pulksten 17.00, nosūtot uz to uz e-pastu: asni@azote.lv

Konkursu organizē biedrība „RITINEITIS”, reģistrācijas Nr. 40008149232, Sabiedrības integrācijas fonda projekta “„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” ietvaros (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09)

Kontaktpersona: projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: asni@azote.lv

Pielikumi:

NOLIKUMS

1.pielikums PIETEIKUMA VEIDLAPA

2.pielikums PROJEKTA ATSKAITE

Bookmark the permalink.

Comments are closed.