VAKANCES- projekts „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem”


Biedrība „RITINEITIS”, reģistrācijas nr. 40008149232, meklē ekspertus, kas būtu kompetenti, ieinteresēti un gatavi iesaistīties Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta “„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” īstenošanā.

PROJEKTA SATURA EKSPERTS
Galvenie veicamie uzdevumi:

  • izstrādāt forumu norises konceptu;
  • piedalīties forumu un noslēguma pasākumu moderatora un praktisko darba grupu vadītāju atlasē;
  • nodrošināt foruma gaitas izvērtējumu;
  • novērtēt regulāro darba grupu darbību, sagatavot ieteikumus;
  • izstrādāt noslēguma pasākumu konceptu;

Prasības pretendentam: augstākā izglītība, pieredze darbā NVO, sadarbībā ar pašvaldībām, stratēģiskajā plānošanā un pilsoniskā dialoga pasākumu organizēšanā.

MODERATORS (2 VAKANCES)
Galvenie veicamie uzdevumi:

  • moderēt forumu un noslēgumu pasākumu norisi ievērojot sagatavoto konceptu;
  • sagatavot detalizētu foruma / noslēguma pasākuma norises programmu ar uzdevumiem un mērķiem praktiskajām darba grupām
  • nodrošināt auditorijas iesaisti;
  • realizēt foruma/ noslēguma pasākuma nosprausto konceptu un mērķu sasniegšanu.

Prasības pretendentam: austākā izglītība, pieredze plaša mēroga pasākumu moderēšanā, jo īpaši NVO sektorā.

Ar projekta pieteikumu un projekta ietvaros veicamajiem pienākumiem var iepazīties biedrības „RITINEITIS” birojā Balvos, Bērzpils ielā 2 (ieeja no pagalma). Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt projektu vadītājai Marutai Castrovai pa tālruni 26162614

Interesentus lūdzam savu CV nogādāt biedrības „RITINEITIS” birojā Balvos, Bērzpils ielā 2 (ieeja no pagalma) vai sūtīt uz e-pastu asni@azote.lv līdz š.g. 31.martam

Bookmark the permalink.

Comments are closed.