Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

21.augustā pl. 16:00, laukumā pie ezera Dzirnavu ielā 1 norisinājās iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Piedzīvojumi saulrietā”.

Aktivitātes mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākuma laikā notika diskusijas, tika runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās nevalstiskās organizācijas, kopienas un apkaimes iedzīvotāji, novada pašvaldības pārstāvji: deputāte Tamāra Locāne, deputāte un Balvu invalīdu biedrības vadītāja Marija Duļbinska, deputāte Ruta Cibule, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, Latvijas Sarkana krusta Balvu komitejas biedri un brīvprātīgie, biedrība „Balvu teātris”, interešu grupa „Olīves”, jauniešu biedrība „Kalmārs”, motoklubs „Spieķi Vējā”, Balvu rajona sieviešu biedrība “Rudzupuķe”, Kubulu pagasta ģimeņu biedrība, biedrība “Septiņpadsmit”, Ziemeļlatgales partnerība, biedrība „Raibais kaķis”, biedrība „Razdoļje”.

Norises vietā notika kultūras darbinieku un radošo profesiju pārstāvju Ideju pieturā „Savas kultūrzīmes saglabāšana un izcelšana” izteiktās iedzīvotāju iniciatīvas īstenošana tiek izveidots vizuālais noformējums pasākumam „Mūzika saulrietam”. Piesaistot kultūras un izglītības iestāžu darbiniekus un interesentus no Balviem, Rugājiem, Viļakas, Gulbenes, Madonas un Nīderlandes tika veidoti divi vides objekti. Viens- ar salmu bizēm izgreznots sametināts stends- fotorāmis, kas papildināts ar laivu, kurā var fotografēties vai baudīt saulrietu ezera krastā. Otrs- laiva/ foto vieta ar dažādā tehnikā noformētām zivīm. Laivas (no Balviem un Viļakas), salmu ruļli un citi dabas materiāli tika sagādāti pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvām, lai šis noformējums papildinātu pasākumu „Mūzika Saulrietam”, kurš Balvos pēc biedrības „Ritineitis” iniciatīvas notiek jau sesto gadu– tas ir koncerts uz ezera, kur skatītāji ir laivās vai to bauda ezera krastā.

Pirms pasākuma un pasākuma laikā interesentu grupa „Olīves” mākslinieces Olgas Rečes vadībā gleznoja saulrietu, lai vēlāk varētu veidot izstādi. Gleznošanas māku un ieinteresētību varēja izmēģināt ik viens interesents. Savu māku izveidot kādu mākslas darbu no māla varēja arī Elitas Eglītes meistarklasē.

Vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājiem un nevalstiskajam organizācijām bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā.

Iedzīvotāju diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem: Galvenais iemesls, kāpēc gatavojas mainīt dzīvesvietu – labākas darba iespējas. Iniciatīvas dalībnieki kopumā uzskata, ka jaunizveidotajā Balvu novadā ir sliktas darba iespējas. Neapmierina- namu apsaimniekošana, kultūras pasākumi, sporta aktivitātes pieaugušajiem, pabalsti īpašās dzīves situācijās, līdzfinansējuma pieejamība īpašuma uzturēšanai, ielu un ceļu stāvoklis, velosipēdu ceļi un maršruti, aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas, NVO atbalsta iespēju.

Iedzīvotāju izvirzītās iniciatīvas: Dalībnieki norādījuši arī konkrētus veicamos darbus: izveidot daudzfunkcionālu izklaides kompleksu visa vecuma grupām; atjaunot Balvu pilsētas parku; sakārtot stāvlaukumu pie Balvu Kultūras nama; veikt satiksmes drošības uzlabošanu Balvu pilsētā pēc industriālo teritoriju (bijušā gaļas kombināta teritorijā) sakārtošanas; slēgt “zaļo dzelzceļu” autotransporta satiksmei; veicināt azartspēļu vietu slēgšanu apdzīvoto vietu centros, radīt iespēju izmest lielgabarīta atkritumus; restaurēt Balvu muižu, uzbūvēt modernu bibliotēku Balvu pilsētā; paplašināt Balvu pilsētas kapu teritoriju; attīstīt alternatīvos sociālos pakalpojumus (kā, piemēram, mājas aprūpi); veidot spēcīgu attīstības nodaļu; Balvu ezera teritorijas labiekārtošana; veidot laukumus jauniešiem. Atsevišķi uzsverams ir izteiktais viedoklis/priekšlikums, veidot novada identitāti- piedaloties tūrisma, kultūras jomas speciālistiem un uzņēmējiem, apkalpojošā un tūrisma jomā, veidot vietas tēlu un zīmolu, kas varētu veicināt novada attīstības centru un lauku sadarbību un mijiedarbību, tūrisma attīstību, kā arī priekšnoteikums pilsoniskas sabiedrības attīstībai; Izveidot skatu torni, ezera kanālā iebraukšanu ar laivām no Līču ielas, kaķu mājas daudzdzīvokļu pagalmos, mākslas parks (vides objekti- plenēri māksliniekiem), templis jogas cienītājiem, viedais sols (uzlādes punkts viedierīcēm), atrakciju parks– virves (Tarzāna tipa), dzeramā ūdens ņemšanas vieta, kemperu pieturvieta, vairāk lapenes, atpūtas vietas, tālskatis, foto rāmīši, instalācijas svētku gadskārtām.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.