Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2021.gada 28.augustā pl. 13:00, laukumā pie Briežuciema tautas nama iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Viedais BriežuCiems”. Tā mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākuma laikā notika diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, Balvu novada pašvaldības pārstāvis- domes projektu vadītāja Arnita Gaiduka, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, biedrība “Attīstības horizonti”, Balvu pensionāru biedrība, Biežuciema biedrības: „Otuls”, „Derigo” un “Saulessvece”.

Norises vietā tika organizētas mājas kafejnīcas, kur savus kulinārijas amatprasmes pēc pašu iniciatīvas piedāvā cilvēki, kuri ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai kafejnīcu biznesu. Aplūkojama vietējās aktīvistes Ilzes Šaicānes gleznu izstāde ”Paturi mani plaukstā” un iepazīšanās Pētera Boldāna vietējai ciema iedzīvotāja- dzejnieka grāmatu ”Tas raibais fukša gads”. Iniciatīvā piedalās pašmāju pašdarbības kolektīvi, notiek sporta aktivitātes. Vietējais dramatiskais kolektīvs izspēlē notikumus, kas risinājušies jebkurā Latvijas vietā, arī Briežuciemā. Lasītas iesūtītās vēstules un ierosinājumu, kā arī veltījumu Viedajam Briežuciemam.

Pasākumu ar muzikāliem sveicieniem kuplināja viesis Andris Baltacis no grupas „Baltie lāči”.

Iedzīvotājiem bija iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Turpināt lasīšanu…