Balvos īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

21.augustā pasākumā „Mūzika saulrietam” pēc kultūras darbinieku un radošo profesiju pārstāvju tiešsaistes ideju pieturām „Savas kultūrzīmes saglabāšana un izcelšana” izteiktās iniciatīvas izveidots vizuālais noformējums.

Par noformējuma simbolu izvēlēta laiva. Atsaucoties uz biedrības „Ritineitis” aicinājumu laivas ziedo Verjanovu ģimene no Balviem, otra laiva, ar Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja Oļega Keska atbalstu, tiek atvesta no Viļakas ezera. Kopienas iedzīvotāji aktīvi iesaistās arī dabas materiāli sagādē- salmu ruļļi, dabas materiāli, pļavu ziedi, smilgas, purva vāles, sūnas.

Meistaru Dainas Medinieces un Vinetas Jurjānes vadībā tika izveidoti divi vides objekti. Laiva ar salmu bizēm izgreznots sametināts stends- fotorāmis, kurā var fotografēties vai baudīt saulrietu ezera krastā. Otra Laiva ar dažādā tehnikā noformētām zivīm. Noformējuma izveidē darbojas interesenti no biedrībām, kultūras, izglītības iestāžu darbinieki un interesenti no Balviem, Rugājiem, Viļakas, Baltinavas, Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Nīderlandes.
Pirms pasākuma un pasākuma laikā interesentu grupa „Olīves” mākslinieces Olgas Rečes vadībā gleznoja saulrietu, lai vēlāk varētu veidot izstādi. Gleznošanas māku un ieinteresētību varēja izmēģināt ik viens interesents. Savu māku izveidot kādu mākslas darbu no māla varēja arī keramiķes Elitas Eglītes meistarklasē.

Paldies par iniciatīvu un atbalstu Balvu novada pašvaldībai, Balvu novada Izglītības un kultūras pārvaldei, Viļakas pilsētas pārvaldes vadītājam Oļegam Keskam, Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvam un direktorei Inesei Paiderei, studijas „Olīves” vadītājai- māksliniecei Olgai Rečei, zemnieku saimniecībai “Līči” un Jānim Auziņam, Balvu novada pašvaldības aģentūras „San- tex” darbiniekiem, Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrībai, biedrībai „Balvu teātris” un Mārim Lāpānam, Dainai Mediniecei, Vinetai Jurjānei, Dzintaram Putniņam, Jānim Ločmelim, Verjanovu ģimenei, Andrim Baikovam, Guntim Laicānam, Raivim Vizulim, Laurim Loginam. Turpināt lasīšanu…