Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2021.gada 23.jūlijā pl. 9:00, laukumā pie Krišjāņu tautas nama iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „STABURAGA NOSLĒPUMS”. Tā mērķis aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Pasākums un tā norise veidota pēc teikas „Kā radušies Krišjāņi” motīviem. „Reiz dzīvojuši divi braši vīri Krišs un Jānis. Krišs dzīvojis savā būdiņā upes vienā krastā, bet Jānis upes pretējā krastā. Un tā viņi dienu no dienas viens pie otra ciemos gājuši pāri upei pa šauru laipiņu, kas savienojusi upes krastus. Tā viņi tur dzīvojuši līdz kādu dienu abi izlēmuši, ka vajadzētu būvēt māju, bet nekādi nevarējuši vienoties kurā upes krastā tad to celt, līdz abi izdomājuši, ka jāiet spēkoties un kurš vinnēs, tas arī noteikšot kurā vietā to būvēt! Tā kā Krišs bija augumā padevies stiprāks un lielāks viņš Jāni ātri uzvarējis! Nu tik abi ķērušies pie darba un Kriša izvēlētajā vietā māja drīz vien bijusi gatava un nu tai vajadzēja dot nosaukumu! Krišs protams gribējis to saukt par Kriša māju, bet Jānis strīdējies pretī un teicis ka to vajag saukt par Jāņa māju, jo viņš arī esot palīdzējis to celt un ja viņi kādreiz saķildošoties, tad Krišs viņu bez problēmām varēšot izdzīt. Tā viņi tur ķildojušies, taču vēlāk ar vēsu prātu apdomājuši un Krišs teicis ka tad jau mājai nosaukumu vajagot veidot no abu vārdiem! Jānis šim variantam labprāt piekritis un tā arī radies Krišjāņu pagasta vārds! Gribiet ticiet, negribiet neticiet, bet tā veci ļaudis stāstījuši!”

Pasākuma laikā notiek diskusijas, tiek runāts par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizēti esošie resursi un iesaistītās puses. Piedalās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, novada pašvaldības pārstāvis izpilddirektores vietniece Tamāra Locāne, deputāte- Ruta Cibule, nevalstiskās organizācijas- biedrība „Ritineitis”, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības „IEVA”, Balvu pensionāru biedrība, LSK Balvu komitejas jauniešu organizācijas, biedrība „Kopīgi”, biedrība „Balvu teātris”, biedrības „Rudzupuķe” pārstāvji, viesis no AS Latvijas valsts meži, Krišjāņu pagasta vadība.

Norises vietā notiek Zaļais tirdziņš, kurā pulcējas mājražotāji, amatnieki, zemnieki un citi tirgoties gribētāji. Koncertē Sintija Svelme un uzstājas vietējie pašdarbības kolektīvi. Pasākuma laikā tika organizēts iedzīvotāju konkurss, kur par pareizām atbildēm saņemtas balvas- maisiņi vai krekliņi ar projekta logo.

LSK Balvu komitejas jauniešu organizācijas brīvprātīgie pasākuma laikā demonstrēja bērniem pirmās palīdzības iemaņas. Zināt, kādi ir pirmie rīcības soļi, ja noticis nelaimes gadījums, ir ļoti svarīgi. Varbūt, pateicoties šim “mazajam darbiņam”, tiks novērsti draudi veselībai un izglābta dzīvība.

Iedzīvotājiem dota iespēja izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, piedaloties diskusijās / brīvajā mikrofonā / ideju bankā. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar jaunajiem domes deputātiem un sadarbības iespējām. Turpināt lasīšanu…