Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

2021.gada 7.maijā, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē, 2.aktivitātes „Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”- Balvu novads – no Ičas stāsta līdz Lāču dārza leģendai” ietvaros platformā Zoom norisinājās ideju pietura nevalstiskajām organizācijām un aktīviem iedzīvotājiem „Kā dzīvot un redzēt savādāk”. To moderēja Inga Žirgule, biedrības “Esto” valdes locekle, Lūznavas muižas projektu vadītāja un Ieva Jātniece no biedrības „Ūdenszīmes”. Tiešsaistes ideju bankā piedalījās 24 dalībnieki- nevalstisko organizāciju (NVO), valsts pārvaldes institūciju, pašvaldības, izglītības iestāžu darbinieki un citi interesenti.

Ideju pietura mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām (NVO), valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.
Ideju pieturas laikā Ziemeļlatgales NVO aktīvisti un citi interesenti varēja dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas, kā daudzas lietas ieraudzīt savādāk, kā sadarboties, jo kopā var strādāt daudz produktīvāk. Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijas koordinators, biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis iepazīstina ar Aktīvo iedzīvotāju fonda darbību Latvijā.
Pieredzē dalījās biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece no Jēkabpils novada Rubenes pagasta. Kaldabruņa atrodas 50 km no Daugavpils un 60 km no Jēkabpils, ciematā ir apmēram simts iedzīvotāji. Biedrība no pašvaldības nomā bijušo sākumskolas ēku – 600 kvadrātmetrus lielu vēsturisku celtni ar āra teritoriju. Viņa ar piemēriem parāda, kā darbojas biedrība. Saimniecība ir liela, taču neatkarīgi no tā, ir vai nav projektu nauda, novārtā atstāt to nevar, tāpēc biedrībai ir arī neliels sociālais bizness – rotu salons. Biedrībā strādā divas sievietes, kuras reģistrējušās kā pašnodarbinātas personas. Biedrība ir pierādījusi, ka var radīt gan darbavietas un uzturēt īpašumu, gan uzņemt tūristus nekurienes vidū, kam neticētu tie, kuri biznesu izkalkulē pēc excel tabulām. Stikla un arī kokapstrādes darbnīca izveidota, pateicoties projektu finansējumam. Tik ražoti suvenīri, kurus piedāvā tūristiem. Turpināt lasīšanu…