PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

2014.gada 7.novembrī no 10:00 līdz 13:30
Balvu muižā, Brīvības ielā 47, 56.auditorijā
PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

09:30 – 10:00

REĢISTRĀCIJA

10:00 – 11:30

PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” DARBA PLĀNA IEVIEŠANAS GAITA

BIEDRĪBAS „RITINEITIS” SADARBĪBA AR ZIEMEĻLATGALES NVO

Maruta Castrova- Biedrības „Ritineitis” vadītāja

11:30 – 12:00

KAFIJAS PAUZE

12:00 – 13:30

FINANŠU PIESAISTES IESPĒJAS NVO

Dzintra Zvejniece- Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.