BIEDRĪBA „RITINEITIS” PROJEKTA „RITI, RITI RITINEITI” IETVAROS AICINA BIEDRĪBAS UN INTERESENTUS PIETEIKTIES UZ BEZMAKSAS APMĀCĪBĀM

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.
Projekta aktivitātes „Biedrības „Ritineitis” kapacitātes stiprināšana” ietvaros aicinām nevalstiskās organizācijas un interesentus pietikties uz BEZMAKSAS apmācībām:

2014.gada 5.novembrī plkst. 10:00
BPVV- Balvu muižā, Brīvības ielā 47

”WWW LAPU VEIDOŠANA SATURA VADĪBAS SISTĒMU CMS VIDĒ”


Apmācību kurss paredzēts nevalstisko organizāciju vadītājiem un biedriem savas pārstāvniecības izveidošanai Internet tīklā. Kursā apskatīti WWW lapu izveidošanas priekšnosacījumi, tehniskie risinājumi un praktiska satura vadības sistēmu pielietošana. Tāpat kursā tiek skatīta multimediju satura un attēlu pievienošana tīmekļa lapu saturam. Pasniedzējs: Guntis Laicāns.

Aicinām biedrības un interesentus uz e-pastu: ritineitis@gmail.com iesūtīt savus jautājumus par NVO darbības juridiskajiem un politiskajiem jautājumiem, lai novembra beigās paredzētajās apmācībās „NVO DARBĪBAS JURIDISKIE UN POLITISKIE JAUTĀJUMI UN AKTUALITĀTES” Jūs saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem.

Pieteikšanās uz kursiem rakstot uz e-pastu: ritineitis@gmail.com vai pie projekta vadītājas Marutas Castrovas pa tālruni 26162614 (LMT)

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.