BIEDRĪBA „RITINEITIS” AICINA UZ IEDZĪVOTĀJU FORUMU

2014.gada 12.decembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 biedrība „Ritineitis” sadarbībā ar Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un interesentus uz IEDZĪVOTĀJU FORUMU.

KAS IR FORUMS?
– Iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā
– Sadarbības veidošana starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem– pašvaldību, NVO, Latvijas pieaugušo izglītotājiem un uzņēmējiem u.c.
– Dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās vajadzības un to risināšanas modeļus

FORUMA UZDEVUMI:
– Apzināt kopienas stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes
– Panākt vienošanos par problēmu risinājumiem un mudināt to īstenošanu dzīvē

VEIKSMĪGS REZULTĀTS:
– Iedzīvotāji ir izveidojuši darba grupas konkrētu projektu/ideju īstenošanai
– Priekšlikumi tiek iesniegti pašvaldībā Turpināt lasīšanu…