PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

2014.gada 7.novembrī no 10:00 līdz 13:30
Balvu muižā, Brīvības ielā 47, 56.auditorijā
PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

09:30 – 10:00

REĢISTRĀCIJA

10:00 – 11:30

PROJEKTA “RITI, RITI RITINEITI” DARBA PLĀNA IEVIEŠANAS GAITA

BIEDRĪBAS „RITINEITIS” SADARBĪBA AR ZIEMEĻLATGALES NVO

Maruta Castrova- Biedrības „Ritineitis” vadītāja

11:30 – 12:00

KAFIJAS PAUZE

12:00 – 13:30

FINANŠU PIESAISTES IESPĒJAS NVO

Dzintra Zvejniece- Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja

Minētās aktivitātes norisinās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013) ietvaros. Projekta programmas līdzfinansējuma apjoms ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums ir ne mazāk kā 10% no kopējām attiecināmām izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv. Par informācijas saturu atbild biedrība “Ritineitis”.