Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

14.maijā no plkst. 11:00 līdz 14:00 Balvu parkā aicinām uz sabiedrības saliedētības pasākumu „Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”

Biedrība „Ritineitis” un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicina piedalīties sabiedrības saliedētības pasākumā „Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”. Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākās izzinošās un pilsonisko līdzdalību veicinošās aktivitātēs: darbosies trīs domnīcas “Es un līdzdalība”, “Es un tiesības” un “Es un pienākumi”, tiks izspēlētas spēles par demokrātiju, notiks skolēnu plakātu izstāde un labāko apbalvošana, projekta “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” informatīvā diena, zirgu pajūgu parāde un kopēja biezputras gatavošana un baudīšana.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.