Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

30.septembrī pl. 9:00 Rugāju parkā informatīvā kampaņa „Demokrātija un kultūra”

Aicinām uz „Demokrātijas un kultūras” informatīvo telti: sarunas par demokrātijas tematiku, informatīvas, izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes, kuras vadīs Balvu pensionāru biedrības vadītāja, Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns” žurnāliste Zinaida Logina un biedrības ‘Ritineitis” vadītāja Maruta Castrova.

Projektu ”Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.