Godina Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas!


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

10.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.

Konkurss veiksmīgi noslēdzies ir notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana. Konkursa laikā tika saņemta informācija par 51 Ziemeļlatgales nevalstiskajām. Uzvarētāji tika noteikti 10 nominācijās, kā arī piešķirtas 3 specbalvas:

„Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji:

Gada nevalstiskā organizācija: „Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja”

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „Saules stari Viļakai”

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „Raibais kaķis”

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: biedrība „Neatkarība Balt.”

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Balvu karate klubs”

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „Silenieku skola”

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „nextHorizont”

Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Adventure club Žīguri”.

Gada labdarības nevalstiskā organizācija: biedrība „Mežģis” un „Elīzas”

Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Nūjot prieks”

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: IU „Valdogs”

Gada cilvēks nevalstiskajā sektorā: Guntars Skutels

Nevalstisko organizāciju lieldraugs: Balvu novada pašvaldība

Par pasākuma simbolu un piemiņas balvu tika izvēlēta Sprēslīca, kas ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums.

Fotogrāfa Kristiāna Boktas pasākuma fotogrāfijas.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.