Saruna par kopienas spēku un labdarību Balvos

24.maijā studijas “Azote” telpās Balvu biedrība “Ritineitis” uzņēma nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” pārstāves, lai kopā ar citiem Balvu novada pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un pašvaldības darbiniekiem runātu par labdarības darba pieredzi, iedzīvotāju iesaisti ziedošanā un kopienas aktivitātēs.

Diskusijas iniciators bija nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, kurš jau kopš 2013. gada darbojas Preiļu un Līvānu novados ar mērķi stiprināt vietējo kopienu caur labdarību un ziedojumu piesaisti. Nodibinājums īstenot ziedotāju finansētās stipendiju programmas abu novadu bērniem un jauniešiem, Preiļu un Līvānu pašvaldību grantu programmu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, palīdzību nelaimē un grūtībās nonākušiem, palīdzību Ukrainas bēgļiem, kas uzturas Preiļu novadā, kā arī sniedz atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām.

Labdarības darbs Balvu novada aktīvākajiem iedzīvotājiem, kas darbojas nevaldības organizācijās, nebūt nav svešs. Tāpēc saruna izvērtās dzīvīga un aizraujoša – kā labiem draugiem pie kafijas un cienastu galda.

Biedrības “Mežģis” pārstāve Velga Ruduka stāstot pieredzi, organizējot palīdzības sniegšanu Ukrainas un vietējiem cilvēkiem, atzina, ka pārsvarā ziedošana notiek kā brīvprātīgā darba, laika un lietu ziedošana.

Biedrības “Ritineitis” vadītājai Marutai Castrovai un projektu vadītājai Gunitai Laicānei savukārt ir bagāta pieredze dažādu aktivitāšu rīkošanā, kur tiek vākts ziedojums. Taču viesiem no Preiļiem vispārsteidzošāk bija redzēt un uzzināt, cik ļoti biedrība prot piesaistīt brīvprātīgos palīgus un entuziastus, veidot ap sevi domubiedru kopienu, ar kuriem kopā darīt lielas lietas un piešķirt Balviem savas krāsas. Izcila ir biedrības iniciatīva rīkot pilsoniskās sabiedrības organizāciju gada balvas pasākumu – tas stiprina vietējo kopienu un veicina iedzīvotāju pašapziņu un lokālpatriotismu. Turpināt lasīšanu…