Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 22.aprīlī aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību.

Iepazīstinām Jūs ar nominācijās izvirzītajiem pretendentiem:

Gada nevalstiskā organizācija (līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos, par ieguldījumu pilsētas vai pagasta attīstībā, popularizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē caur projektiem): „Ziemeļlatgales partnerība”, „Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība”, „Spieķi vējā”, „Ritineitis”, „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „Ieva””, „Radošās Idejas”, „Nāc un tusē”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „SAIME””, „Terpsihora”, „Mežģis”, “Razdoļje”, „Spieķi vējā”, „Balvu Teātris”, „Nāc un tusē”, „Silenieku Skola”, „Rubato”.

Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: „PRO.ini”, „Kalmārs”, „BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis””, „Raibais kaķis”, „Terpsihora”, „Balvu karatē klubs”, „Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”.

Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: „Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība”, „Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe””, „Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja”, „Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu teritoriālā organizācija”, „Mans patvērums”, „Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles””.

Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: „Nodibinājums „LFF Ziemeļaustrumu futbola centrs””, „PRO.ini”, „Balvu futbola atbalsta biedrība”, „Balvu karatē klubs”.

Gada radošākā nevalstiskā organizācija: „Spieķi vējā”, „Radošās Idejas”, „Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe””, „Balvu Teātris”, “Razdoļje”, „Aktīvo un radošo jauniešu biedrība ”SPIĻKA””, „Retro moto klubs „Rūsa Vējā””, „Ūdensroze”.

Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: „PRO.ini”, „Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „Ieva””, „Spieķi vējā”, „Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe””, „Mežģis”, „Silenieku Skola”.

Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: „Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība”, „Mežģis”, „Balvu pensionāru biedrība”, „Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe””, „Žīguru vecmāmiņu klubs „Omītes””,

Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: „Ritineitis”, „Upītes jauniešu folkloras kopa”, „Balvu rajona, Baltinavas pagasta sieviešu biedrība „Vaivariņi””, „Ziemeļlatgales partnerība”, “Razdoļje”, „Spieķi vējā”, „nextHorizont”, „Silenieku Skola”, „Mēs pasaulē”,„Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „SAIME”” .

Gada debija nevalstiskajā sektorā: „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „Ieva””, „Kalmārs”, „Saules stari Viļakai”,

Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: „Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”, Balvu novada pašvaldība, „Ziemeļlatgales partnerība”, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Pēteris Igaunis, Jānis Auziņš, ZS „Kotiņi, Inese Šaicāne (SIA “Krokuss”).

Komisija lēmusi piešķirt arī trīs speciālbalvas: par novada tēla popularizēšanu, starpkultūru dialoga uzturēšanu un nereģistrētai interešu grupai.

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana 2022.gada 22.aprīlī plkst. 18:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā Ziemeļlatgales NVO pasākumā “Sprēslīca”

Piedalās dziesminieks Kārlis Kazāks. Ieeja bez maksas. Pasākums notiks divās daļās, tā laikā tiks fotografēts un filmēts publicitātes vajadzībām. Aicinām biedrības un to atbalstītājus pieteikt savu dalību pa tālruni 29445914.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.