Iedzīvotāju iniciatīva „Pavasaris Semenovā”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

19.martā Medņevas tautas namā notikusi iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Pavasaris Semenovā”. Tās mērķis bija aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem.

Iniciatīvā piedalījās vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, interesenti, kā arī pašmāju pašdarbības kolektīvi, muzicēja Antons Savickis (Kaunata), Jāzeps Zaremba (Medņeva), Jānis Meļķis (Bauska), Žīguru atraktīvās līnijdejotājas, muzikanti no Bauskas, Kaunatas un protams pašmāju dalībnieki.

Medņevas pagasta kultūras pašdarbnieku kolektīvi, pagasta iedzīvotāji vienmēr aktīvi iesaistījušies sabiedriskajā dzīvē. Īpaši spēcīga ir latgaliskās dziedāšanas un muzicēšanas tradīcija un īpašs ir pagasta festivāls “Ermoņiku skaņas” uz kuru sabrauc muzikanti un skatītāji no visas Latvijas. Pavasarī, mostoties dabai kopienas un apkaimes iedzīvotājiem, pašdarbniekiem un pasākumu apmeklētājiem ir jāparāda savs ieguldījums kolektīvu darbībā, izpausties ar savām idejām, dziesmām, dejām, stāstiem un vienkāršo humoru, kas šajā brīdī nav mazsvarīgi. Turpināt lasīšanu…


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

19.martā pl. 15:00 Medņevas tautas namā iedzīvotāju iniciatīva „Pavasaris Semenovā”

Piektā no plānotajām deviņām iedzīvotāju iniciatīvām jaunizveidotajā Balvu novadā ar mērķi aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

DISKUSIJAS
runāsim par vietējām aktuālām vajadzībām, iespējamiem risinājumiem, tostarp analizējot esošos resursus un iesaistītās puses. Piedalās novada pašvaldības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas.

AKORDEONISTI | PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

IDEJU BANKA | IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS
aicināsim iedzīvotājus izteikt aktuālās vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko var īstenot iedzīvotāji kopā ar NVO un pašvaldību.

ĪSTENOŠANAI IZVIRZĪTA INICIATĪVA
īstenosim iedzīvotāju iniciētu ideju.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.