Godina Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas!


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

22.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.

Konkurss veiksmīgi noslēdzies ir notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana. Konkursa laikā tika saņemta informācija par 37 Ziemeļlatgales nevalstiskajām. Uzvarētāji tika noteikti 10 nominācijās, kā arī piešķirtas 3 specbalvas:
„Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji:

 • Gada nevalstiskā organizācija: biedrība „RADOŠĀS IDEJAS”
 • Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „UPĪTES JAUNIEŠU FOLKLORAS KOPA”
 • Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „KALMĀRS”
 • Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: biedrība „BALVU TERITORIĀLĀ INVALĪDU BIEDRĪBA”
 • Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „PRO.ini”
 • Gada radošākā nevalstiskā organizācija: biedrība „BALVU TEĀTRIS”
 • Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „SAIME”
 • Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: biedrība „MEŽĢIS”
 • Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „VAIVARIŅI”
 • Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA””
 • Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Motoklubs „SPIEĶI VĒJĀ””
 • Gada nevalstiskā organizācija starpkultūru dialoga uzturēšanā: biedrība „RAZDOĻJE”
 • Gada interešu grupa: gleznošanas studija „OLĪVES”
 • Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”

Par pasākuma simbolu un piemiņas balvu tika izvēlēta Sprēslīca, kas ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums.

Teātra zālē varēja aplūkot daļu no Valda Orlova vāktajām un gatavotajām sprēslīcām, kas ir lielākā kolekcija Eiropā un pasaulē. Pēc pasākuma mūsu novadnieka Valda Orlova sprēslīcu kolekcija no Apriķu muzeja ekspozīcijas un informācija par NVO gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem, būs aplūkojama novada kultūras iestādēs: no 2.maija līdz 27.maijam Baltinavas muzejā, no 30.maija Briežuciema tautas namā. Aicinām interesentus pieteikt nākamās izstādes vietas- tel. 29445914.

Latgales reģionālās televīzijas sižets par Ziemeļlatgales NVO gada balvas pasākumu „Sprēslīca”

Fotogrāfa Jāņa Pastara pasākuma fotogrāfijas.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.