Noslēgusies projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” īstenošana

No 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 30.septembrim biedrība „RITINEITIS” īstenoja Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09).

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem
Projekta uzdevumi: iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana (Balvu un Viļakas novadā); iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana; iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem.
Projekta īstenošanas vieta: Balvu un Viļakas novads.
Projekta aktivitātes: iedzīvotāju un jauniešu forumi Balvu un Viļakas novadā; regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība; iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem; projekta administrēšana un publicitāte.

Lai sasniegtu projekta mērķi 2017.gada 21.aprīlī Viļakā un 2017.gada 2.maijā Balvos tika organizēti iedzīvotāju un jauniešu forumi. Foruma galvenais mērķis bija iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt apmierinātākiem.
Praktiskajās darba grupās tika izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tika apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķas no tām īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsoja par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma kopsavilkumam, kurā tika iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu. Turpināt lasīšanu…

Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana Balvu un Viļakas novados

Īstenojot biedrības „RITINEITIS” projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09) 4.aktivitāti „Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā novadā”, kā arī balstoties uz katra novada iedzīvotāju un jauniešu sagatavoto rezolūciju, kā arī katra novada regulārās iedzīvotāju un jauniešu darba grupas sanāksmēs nolemto un ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu balsojumu foruma laikā, tika izsludināta projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība un no 2017.gada maija mēneša katrā novadā tika īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas– miniprojekti.
Īstenojot Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas vietējā sabiedrība un jaunieši guva pārliecību par savām spējām ietekmēt vietējās sabiedrības ikdienu un lēmumus, kas skar sabiedrībai nozīmīgas jomas.
Turpināt lasīšanu…