Projektu konkurss!

Biedrība „RITINEITIS” aicina piedalīties iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošanā piesakoties projektu konkursā.
Projektu konkursa mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju un jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Balvu un Viļakas novados, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu.

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums) vienā eksemplārā līdz 2017.gada 15.maijam, pulksten 17.00, nosūtot uz to uz e-pastu: asni@azote.lv

Konkursu organizē biedrība „RITINEITIS”, reģistrācijas Nr. 40008149232, Sabiedrības integrācijas fonda projekta “„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” ietvaros (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09)

Kontaktpersona: projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: asni@azote.lv

Pielikumi:

NOLIKUMS

1.pielikums PIETEIKUMA VEIDLAPA

2.pielikums PROJEKTA ATSKAITE

Iedzīvotāju un jauniešu forums Balvos

2.maijā plkst. 9:00 aicinām piedalīties „Iedzīvotāju un jauniešu forumā Balvos”, kas notiks Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā, Balvos, Vidzemes ielā 26
Foruma galvenais mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un īstenot iniciatīvas.

Praktiskajās darba grupās tiks izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķus no tiem īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsos par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu. Turpināt lasīšanu…

Iedzīvotāju un jauniešu forums Viļakā

21.aprīlī plkst. 9:00 aicinām piedalīties „Iedzīvotāju un jauniešu forumā Viļakā”, kas notiks Viļakas Valsts ģimnāzijā, Pils ielā 11

Foruma galvenais mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un īstenot iniciatīvas.

Praktiskajās darba grupās tiks izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķus no tiem īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsos par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.
Balstoties uz sagatavoto rezolūciju, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu foruma laikā izvirzītos priekšlikumus, tiks īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas- miniprojekti. Turpināt lasīšanu…

„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem

Biedrība „RITINEITIS” uzsākusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09) īstenošanu.

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem

Projekta uzdevumi: iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana (Balvu un Viļakas novadā); iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana; iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem.

Projekta īstenošanas vieta: Balvu un Viļakas novads.

Projektā plānotās aktivitātes: iedzīvotāju un jauniešu forumi Balvu un Viļakas novadā; regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība; iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem; projekta administrēšana un publicitāte. Turpināt lasīšanu…