Iedzīvotāju iniciatīva Bērzpilī


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

21.maijā pl. Bērzpils saieta namā norisinājās iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ičas stāsts”. Tās mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem.

Pasākums un tā scenārijs veidots pēc nostāstiem un konkrētām vēsturiskajām situācijām Ičas apmetnē, Balvu novada, Bērzpils pagastā. Lubāna klāni ir viens no vairāk pētītajiem akmens laikmeta arheoloģisko pieminekļu izplatības mikrorajoniem Baltijas valstīs. Seno cilvēku pirmā apmetne Lubāna klānos – Ičas (Ika jeb Viskala) apmetne, kas bija apdzīvota ap 2500 gadu pr. Kr. Apmetne upes krasos atklāta,v eicot Lubāna ezera regulēšanas darbus, padziļinot un iztaisnojot Ičas vecupi 1937.gadā. Apmetne aizņēma 2300km2 . Iedzīvotāji apstrādāja kramu. Visvērtīgākie Ičas apmetnes atradumi: no māla veidotas sievietes figūras fragments ar rombveida tīkla ornamentu uz muguras un kaula plāksnīte ar antropomorfu sejas gravējumu. Trijās ekspedīcijās kopumā atrastas 100 akmens un krama priekšmetu, 3000 no kaula un raga darinātu lietu, 48 dzintara izstrādājumi, 15000 dažāda māla trauku lausku. Ičas apmetne guvusi ievērību ar tajā atklātajām neolīta dzintara apstrādes vietām, kas attiecināmas uz laika periodu pirms 5300-3700 gadiem, un ir vienīgās Austrumbaltijā. Kopumā Lubāna ezera baseina apdzīvotības ilgums ir skaitāms gadu tūkstošos – precīzi ne mazāk kā 7 gadu tūkstošus. 2009.gadā Ičas apmetni apmeklē arheologi I. Loze un G. Liepiņš, lai ar moderniem līdzekļiem iekļautu Ičas apmetnes teritoriju satelīttīklā. Ičas apmetne bijusi apdzīvota sākot ar agro neolītu līdz pat vēlajam neolītam un agrajam bronzas laikmetam. Šādas otras apmetnes Lubāna klānos nav, vismaz patreiz tai nav līdzvērtīga objekta apdzīvotības ilguma ziņā. Tas nozīmē, ka Bērzpils klānos šīs apmetnes teritorija ir ļoti rūpīgi sargājama. Turpināt lasīšanu…