Valda Orlova sprēslīcu kolekcija un informācija par Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem Balvos, Baltinavā un Briežuciemā


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

No 22.aprīļa līdz 30.aprīlim Balvu kultūras un atpūtas centrā, no 04.maija līdz 26.maijam Baltinavas muzejā, no 27.maija līdz 21.jūnijam Briežuciema tautas namā skatāma Valda Orlova sprēslīcu kolekcija un informācija par Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem Balvos.

22.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Turpināt lasīšanu…

Aicinām piedalīties teritorijas sakopšanas talkā

7.maijā aicinām iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, pašvaldības iestāžu darbiniekus, bērnus un jauniešus piedalīties teritorijas sakopšanas talkā. Tiekamies pie Balvu pilsētas estrādes plkst. 10:00. Visi nepieciešamie materiāli un darbarīki tiks nodrošināti. Pēc talkās visi tiek aicināti ieturēties ar talkas zupu.

Par projektu: No 2022.gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim biedrība „Ritineitis” īsteno projektu „Kopā varam Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: popularizēt nevalstisko organizāciju darbu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās un kļūšanu par brīvprātīgajiem, veidojot atpazīstamību un savstarpējos kontaktus starp nevalstiskajām organizācijām Ziemeļlatgalē.

Projekta aktivitātes un uzdevumi: Brīvprātīgo un biedrību vadītāju interviju cikls Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, teritorijas sakopšanas talkas, akcijas “Brīvprātīgais kultūras pasākumā” un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”, projekta atklāšanas pasākums, vasaras vakaru tikšanās ar NVO dalībniekiem, dalība amatnieku tirdziņā, NVO datu bāzes izveide un brīvprātīgo vasaras plenērs ATELPA

Godina Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas!


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

22.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.

Konkurss veiksmīgi noslēdzies ir notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana. Konkursa laikā tika saņemta informācija par 37 Ziemeļlatgales nevalstiskajām. Uzvarētāji tika noteikti 10 nominācijās, kā arī piešķirtas 3 specbalvas:
„Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” saņēmēji:

 • Gada nevalstiskā organizācija: biedrība „RADOŠĀS IDEJAS”
 • Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā: biedrība „UPĪTES JAUNIEŠU FOLKLORAS KOPA”
 • Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni: biedrība „KALMĀRS”
 • Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā: biedrība „BALVU TERITORIĀLĀ INVALĪDU BIEDRĪBA”
 • Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „PRO.ini”
 • Gada radošākā nevalstiskā organizācija: biedrība „BALVU TEĀTRIS”
 • Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija: biedrība „SAIME”
 • Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija: biedrība „MEŽĢIS”
 • Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija: biedrība „VAIVARIŅI”
 • Gada debija nevalstiskajā sektorā: biedrība „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība „IEVA””
 • Gada nevalstiskā organizācija novada tēla popularizētājs: biedrība „Motoklubs „SPIEĶI VĒJĀ””
 • Gada nevalstiskā organizācija starpkultūru dialoga uzturēšanā: biedrība „RAZDOĻJE”
 • Gada interešu grupa: gleznošanas studija „OLĪVES”
 • Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs: SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”

Par pasākuma simbolu un piemiņas balvu tika izvēlēta Sprēslīca, kas ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums.

Teātra zālē varēja aplūkot daļu no Valda Orlova vāktajām un gatavotajām sprēslīcām, kas ir lielākā kolekcija Eiropā un pasaulē. Pēc pasākuma mūsu novadnieka Valda Orlova sprēslīcu kolekcija no Apriķu muzeja ekspozīcijas un informācija par NVO gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem, būs aplūkojama novada kultūras iestādēs: no 2.maija līdz 27.maijam Baltinavas muzejā, no 30.maija Briežuciema tautas namā. Aicinām interesentus pieteikt nākamās izstādes vietas- tel. 29445914.

Latgales reģionālās televīzijas sižets par Ziemeļlatgales NVO gada balvas pasākumu „Sprēslīca”

Fotogrāfa Jāņa Pastara pasākuma fotogrāfijas.

Vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Iepazīstinām ar konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominantiem un 22.aprīlī aicinām uz apbalvošanas pasākumu “Sprēslīca”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem un uzvarētāju noteikšana.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību. Turpināt lasīšanu…