Krišjāņos īsteno iedzīvotāju iniciatīvu


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot jūlijā iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Staburaga noslēpums” iedzīvotāju izvirzīto iniciatīvu 16.oktobrī dabas atpūtas vietā pie Krišjāņu Staburaga tika atklāts vides objekts- foto rāmis.

Krišjāņos, atpūtas vietu “Krišjāņu Staburags” bija nepieciešams darīt pievilcīgāku un tūristiem tīkamāku. Pagasta iedzīvotājs Elvijs Pujats pavasarī, Lielās talkas dienā ierosināja, ka atpūtas vietā būtu nepieciešams izveidot kādu vides objektu, lai to pilnveidotu. Elvijs sazinājās ar pagasta pārvaldes vadītāju un tika sakārtotas atļaujas ar Latvijas Valsts mežiem, jo atpūtas vieta ir viņu pārziņā. Pēc atļauju saņemšanas Elvijs kopā ar Jāni Kalniņu pieaicinot pagasta iedzīvotājus, iekopa vietu, kur uzstādīt vides objektu. Pateicoties Krišjāņu tautas namam un pagasta pārvaldei tika iegādāti stabi un iebetonēti, lai varētu uzstādi vides objektu. Foto rāmis, kuru izgatavoja Aldis Voits tapa pēc jūlijā, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros, notikušās aktivitātes „Staburaga noslēpums”.

Sadarbojoties ar pagasta pārvaldi, novada pašvaldību un Latvijas Valsts mežiem notika darbu saskaņošana, atļauju saņemšana. Piedaloties iniciatīvas īstenošanā iedzīvotāji uzzināja kā pašvaldībā un valsts iestādēs notiek lēmumu pieņemšanas process. Pagasta pārvalde un pašvaldība ir publiskās varas institūcija, kas atrodas vistuvāk vietējās kopienas problēmu epicentriem un vislabāk pārzina iedzīvotāju vajadzības. Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībās vislielākajā mērā ir par jautājumiem, kas skar vietējās kopienas jautājumus. Tas pamato līdzdalības aktualitāti pašvaldību pārvaldībā.

Atklājot vides objektu projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē vadītāja Maruta Castrova uz cik svarīgi ir aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem. Tieši pateicoties vietējās kopienas iedzīvotāju iniciatīvām Krišjāņu Staburagā ar leģendām apvītajā atpūtas vietā varēs ne tikai baudīt dabu lapenē ar galdu, soliem un ugunskura vietu, bet arī iemūžināt sevi fotorāmī, tādējādi reklamējot atpūtas vietu Krišjāņos.

Lai īstenotu iniciatīvu darbos iesaistījušies kopienas iedzīvotāji, kultūras, izglītības darbinieki, biedrību un pašvaldības pārstāvji. Krišjāņu apkaimes iedzīvotāju pārstāve Inese Kalniņa pastāstīja, ka iedzīvotāji uzkopj un sakārto atpūtas vietu, rīkojot talkas vairākas reizes gadā. Prieks, ka iedzīvotāji ir gatavi diskutēt, uzklausīt un iesaistīties! Arī citas iedzīvotāju izvirzītās iniciatīvas: klaču soliņš, noslēpumu aka, soli, koka šūpoles, skaista norāde, spēle, koka skulptūra, šūpoles ar jumtiņu gaida savu īstenošanu. Pasākumu ar savu uzstāšanos kuplināja dziedātāja Sintija Velme.

Projekta vadītāja ir pārliecināta, ka ar salīdzinoši nelielām aktivitātēm tiek apliecināts un faktiski demonstrēts līdzdalības un pilsoniska dialoga piemērs, īstenojot iniciatīvas, kas būtiskas konkrētas vietas iedzīvotājiem un par ko ir notikušas diskusijas starp NVO, kopienas iedzīvotājiem un pašvaldību. Pašvaldības, valsts institūciju, NVO un iedzīvotāju kopīgas diskusijas, kas notika pilsonisko aktivitāšu ietvaros, palielinājuši dzīvotāju ticību spējai ietekmēt lēmumus vietējā līmenī, kā arī palielina arī to cilvēku skaitu, kuri būs gatavi ne tikai iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, bet arī lēmumu pieņemšanā, iesaistoties NVO kā biedri vai brīvprātīgie.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.