Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana Balvu un Viļakas novados

Īstenojot biedrības „RITINEITIS” projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” (līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09) 4.aktivitāti „Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā novadā”, kā arī balstoties uz katra novada iedzīvotāju un jauniešu sagatavoto rezolūciju, kā arī katra novada regulārās iedzīvotāju un jauniešu darba grupas sanāksmēs nolemto un ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu balsojumu foruma laikā, tika izsludināta projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība un no 2017.gada maija mēneša katrā novadā tika īstenotas 3 neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas– miniprojekti.
Īstenojot Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas vietējā sabiedrība un jaunieši guva pārliecību par savām spējām ietekmēt vietējās sabiedrības ikdienu un lēmumus, kas skar sabiedrībai nozīmīgas jomas.
Turpināt lasīšanu…