Projekts „Riti, riti ritineiti”. Biedrības „Ritineitis” līdzdalības

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”, kura vispārējais mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.

2015.gadā turpināta biedrības līdzdalības darbības plāna, kas tika sagatavots 2013.gadā, īstenošana. Līdzdalības plānā iekļautas sadaļas: līdzšinējās darbības analīze, konstatētas biedrības stiprās un vājās puses, resursu pieejamība un to izmantošanas efektivitāte, mērķa grupas un to sasniegšanas metodes; biedrības mērķu un to sasniegšanas plānotie rādītāji, nepieciešamā darbība un tās īstenošanas sagaidāmo rezultātu noteikšana 2013.-2015.gadam.

Turpināt lasīšanu…