Projekta „Riti, riti ritineiti” aktivitātes 2015.gadā

No 2013.gada jūnija biedrība „Ritineitis” realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Riti, riti ritineiti”, kura vispārējais mērķis ir veicināt Latgales ziemeļaustrumu pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību un kvalitatīvu NVO līdzdalības demokrātiju.

Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: biedrības attīstības virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka gada darba mērķis, kas ir aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos novadā nodrošināšana, biedrības darbības plāna, kā arī NVO platformas izveide Latgales Ziemeļaustrumos.

2015.gada darbības programmas plānotie rezultāti tika sasniegti, organizējot apmācību kursus stiprināta biedrības „Ritineitis” kapacitāte. 2015.gadā biedrības „Ritineitis” biedri, brīvprātīgie un citi interesenti apguva apmācības programmas „Projektu vadība” “Ietaupi līdzekļu- izmanto bezmaksas programmatūru!” un „Saskarsmes mākslā, izmantojot video analīzi”. Unikālais dalībnieku kopskaits

Turpināt lasīšanu…

Noslēguma seminārs

2015.GADA  18.DECEMBRĪ  NO 1000 1400

BALVU MUIŽĀ, BRĪVĪBAS IELA 47

PROJEKTA „RITI, RITI RITINEITI” NOSLĒGUMA SEMINĀRS

10:00 – 10:30 REĢISTRĀCIJA

Kafija, uzkodas

10:30 – 11:30 INFORMĀCIJA PAR BIEDRĪBU „RITINEITIS”

PAR PROJEKTU „RITI, RITI RITINEITI”- KOPSAVILKUMS

Maruta Castrova- biedrības „Ritineitis” valdes priekšsēdētāja, projekta „Riti, riti ritineiti” vadītāja

11:30- 12:00 ZIEMEĻLATGALES NVO PLATFORMA

Vilis Žogota- biedrības „Ritineitis” valdes loceklis,  projekta „Riti, riti ritineiti” Ziemeļlatgales NVO platformas eksperts

12:00 – 12:40 PUSDIENAS
12:40 – 13:20 „ZIEMEĻLATGALES SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2020.GADAM”- mērķi un rīcības, projektu veidi, atbalstāmās aktivitātes, attiecināmās izmaksas projektu iesniegšana

Svetlana Tomsone- biedrības “Balvu rajona partnerība”, stratēģijas administratīvā vadītāja

13:30- 14:00 DISKUSIJAS, PIEREDZES APMAIŅA, ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Turpināt lasīšanu…