Slāņa transformācija

Bieži vien, iekopējot attēlus uz pamatattēla, nepieciešams pilādot slānī esošā attēla vai tā daļas izmēru.

To dara, izpildot komandu izvēlnē Edit- Free transform:

Screenshot 2016-07-11 11.06.54

Pēc izmēru maiņas veikšanas, izmaiņas ir jāapstiprina:

Screenshot 2016-07-11 11.08.23

Comments are closed.