Attēla daļas atlase

Lai veiktu kādu darbību- izgrieztu, izdzēstu, kopētu, pielietotu efektu- kādai attēla daļai, šī daļa ir jāatlasa (Jāiezīmē). šim nolūkam programmā pixlr.compixlr.com ir vairāki rīki:

Screenshot 2016-07-07 14.54.00

Paturot peles rādītāju virs rīka pogas, parādās rīka nosaukums programmas valodā.

Augšējā joslā katram no rīkiem ir iespējamie parametri- rīka opcijas. Atlasītais apgabals apzīmēts ar pārtrauktu kustīgu līniju.

Atlases rīkiem ir parametrs Feather– izpludināšana, kas ļauj panākt pakēpenisku pārejas zonu no atlasītā apgabala uz pārējo attēlu. Parametrs jāieregulē PIRMS atlases rīka piemērošanas.

feather_bez ar Feather
bez Feather (0) ar Feather opciju

Lai atceltu atlasi jāizpilda komanda izvēlnē Edit- Deselect All

Lai invertētu atlases apgabalu uz pretējo jāizpilda komanda izvēlnē Edit- Invert Selection

Piemēram, lai iegūtu šādu bildi:

Screenshot 2016-07-07 15.16.32 Screenshot 2016-07-07 15.14.14
  • atver attēlu programmā pixlr.com
  • paņem taisnstūrveida atlases rīku Marquee Tool
  • parametru joslā augšā izvēlas elipsi
  • parametru joslā ieregulē parametru Feather (apmēram 40 px)
  • apvelk elipsi apkārt centrālajam objektam. Jāparādās kustīgai pārtrauktai līnijai elipses formā
  • izpilda komandu izvēlnē Edit- Invert Selection, lai atlasītu attēlu, izņemot centrālo objektu
  • izvēlnē Filter pielieto filtru Gaussian Blur. Noregulē filtra opcijas pēc vajadzības.
  • saglabā rezultātu

 

Comments are closed.