Iedzīvotāju iniciatīva Baltinavā


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

5.aktivitāte Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” -Baltinavas novads – Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES KOPSAVILKUMS

Nosaukums: iedzīvotāju iniciatīva aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei „Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību”

Norises laiks un vieta: 2022.gada 20.augusts, pl. 10:00, Baltinavā, Ontana i Annes parkā

Mērķis: aktivizēt vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus, pievērst uzmanību iedzīvotāju viedokļiem, paust idejas un ieviest tās dzīvē, attīstot sadarbības mehānismus starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem u.c.

Mērķgrupa: vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, interesenti

Informācijas izplatīšana: biedrības „Ritineitis” mājas lapā, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju un Kārsavas novada pašvaldību mājas lapas, aicinājumu izplatīšana kultūras, izglītības un pašvaldības iestādēs, afišu izvietošana Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados, elektronisku aicinājumu izsūtīšana nevalstiskajām organizācijām, kā arī NVO telefoniska apzināšana.

Aktivitātes norise/ apraksts:
Pasākums un tā norise veidota pēc Baltinavas pazīstamākās izrādes, lugu autores Danskovītes (Lidijas Ločmeles) un Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palādas” iestudēto izrāžu “Ontans i Anne” tēmu. Turpināt lasīšanu…

20.augustā pl. 10:00 Baltinavā Ontana i Anne parkā iedzīvotāju iniciatīva „Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību”


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Te informācija tiks atjaunota

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.