Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!- SĀKUMS

2019.gadā, Zvaigznes dienā radās izaicinājums sev, biedrības biedriem un draugiem: izstaigāt Ziemeļlatgales kultūrvides takas un satikt cilvēkus dažādās kopienās. Izveidoju WhatsApp draugu grupu „Ejam”, kuri bija apņēmības pilni ieraudzīt katra pagasta vietai raksturīgo, satikt cilvēkus, noskaidrot viņu redzējumu, mērķus, vajadzības vai vienkārši saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Līdz ārkārtas situācijai valstī domu biedru grupa nu jau ap 20 dalībniekiem paspēja veikt pārgājienus desmit pagastos- ieraudzīt unikālo dabas, kultūrvēstures bagātību, īpašo kolorītu kopienā un sociālo situāciju. Daudzi no viņiem šos pagastus apmeklēja pirmo reizi. Katra vieta mūs pārsteidza ar enerģiskiem, interesantiem un zinošiem cilvēkiem, gardu zupu un neparastiem stāstiem. Iepazīstot vietējo iedzīvotāju pilsoniskās un kultūras aktivitātes, izbaudījām katra pagasta demokrātiju, iedzīvotāju līdzdalību, labu pārvaldību un atklātību. Pārsteidza sakoptība un enerģijas pilnie kopienas cilvēki Rugājos, Žīguros, Krišjāņos, Vīksnā, Balvos, arī sāpju pilnie stāsti par Kupravā pēdējā vilciena pavadīšanu.
Šādas izmaiņas dziļi ietekmē cilvēkus un to, kā viņi risina dzīves izaicinājumus. Vēl ir daudz darāmā, taču sākotnējie rezultāti iedrošina, un es priecājos par iespēju turpināt izpēti, nu jau ar aktivitātēm, kas pārtapušas projektā „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”.

Teksts un fotogrāfijas no Marutas Castrovas personīgā Facebook konta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008700121981 Turpināt lasīšanu…