Informatīvā diena


Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021.gadam | Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | programma “Demokrātijas kultūra” | biedrība „RITINEITIS” | projekts „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” | Nr. AIF/2020/SDK/35

Īstenojot projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitāti „„Mēs novadā šodien- rīt”- Ziemeļlatgales NVO platformas izveide un darbība” 2.februārī Balvu Sakrālās kultūras centrā pulcējās biedrības, radošie Balvu novada iedzīvotāji un interesenti. Informatīvās dienas mērķis ir aktivizēt nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, izglītības un kultūras iestādes, uzņēmējus, vietējās kopienas un apkaimes iedzīvotājus izveidot vienotu platformu, lai konsolidētu pilsoniski aktīvos iedzīvotājus un neradītu risku saiknei starp pašvaldību un aktīvajiem iedzīvotājiem, kā arī uzlabotu dialoga starp lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem kvalitāti, aicināt NVO aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta vadītāja Maruta Castrova iepazīstina dalībniekus „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” projekta aktivitātēm un aktualitātēm. Informē par jau īstenotajām iedzīvotāju iniciatīvā aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei, kas notikušas Ziemeļlatgalē. Projekta Ziemeļlatgales NVO platformas eksperte Ieva Leišavniece informē par NVO platformas izstrādi, darbību un plānotajiem rezultātiem.

Tikšanās laikā galvenās lietas, kuras tika kopīgi pārrunātas un izdiskutētas, bija turpmākās sadarbības iespējas starp informatīvās dienas dalībniekiem, ekspertiem, NVO, pašvaldību un iedzīvotājiem par Ziemeļlatgales platformas popularizēšanu un aktīvi iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos.

Katrs no dalībniekiem pastāstīja par savas biedrības, iestādes, organizācijas galveno šī gada ieceri, pasākumu, kuru vēlētos realizēt. Mērķis tam bija, lai informatīvās dienas dalībnieki būtu informēti viens par otra darbību un vairotu izpratni par demokrātijas kultūru un pilsoniskās līdzdalības nozīmību arī pašvaldību līmenī, jo īpaši teritoriāli administratīvās reformas un sabiedrības iesaistes pašvaldības budžeta plānošanas procesā kontekstā.

Lai vairotu izpratni par demokrātijas kultūru un pilsoniskās līdzdalības nozīmību dalībnieki tika iesaistīti pilsoniskās izglītības darbnīcā- pēc psiholoģiskā testa analīzes, dalībnieki tika sadalīti grupās, lai veiktu “prāta vētru”, kuras mērķis bija diskutēt un rast jaunas idejas, lai sniegtu informāciju par plānotās Ziemeļlatgales platformas darbību, ieguvumiem, pilsoniskās iesaistes pazemināšanas riskiem.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki vienojās par turpmāku sadarbību savā starpā, lai kopīgiem spēkiem turpmāk vairotu izpratni par demokrātijas kultūru un pilsoniskās līdzdalības nozīmību.

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.